Bezetters Goede Verwachting en Manesse bieden petitie aan

frontbinnenEen groep occupanten van De Goede Verwachting en de Manasse Zegenweg begaven zich gisteren naar het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om een petitie in te dienen. De petitie werd door Jerry Mans, algemeen coördinator van de Dienst der Domeinen, namens RGB-minister Steven Relyveld in ontvangst genomen.
De petitie-indieners wonen jarenlang op de geoccupeerde percelen en wensen voor 31 december 2014 een grondbeschikking in handen te hebben. De begeleiders Georgio Eliza en Patricia Pinas geven aan dat zij tot deze actie zijn over gegaan, omdat andere occupanten die later dan hun zich gronden hebben toegeëigend, nu in het bezit zijn van een grondbeschikking. Zij zijn zich ervan bewust dat occuperen niet is toegestaan, maar menen dat zij dan een titel moeten krijgen op de gronden waar zij thans wonen.
De indieners van de petitie geven aan dat de occupanten die nu in het bezit zijn van hun gronddocumenten, weer andere percelen aan het occuperen zijn. “Dat keur ik ten zeerste af”, zegt Eliza. Een ander punt is de infrastructuur: de gebieden hebben geen water en elektriciteit.
Mans die de petitie zal doorgeleiden naar de minister, gaf aan dat in overleg met de bewindsman zeker een gesprek zal volgen met de groep. De pijnpunten zullen op tafel gelegd worden, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan het oplossen van het vraagstuk.

error: Kopiëren mag niet!