85% arbeiders FAI weer aan de slag

De situatie bij het bacovebedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) blijkt deels te zijn genormaliseerd. Michael Sallons, voorzitter van de Werknemersorganisatie Food and Agricultural Industries, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij van de directie van het bedrijf vernomen heeft dat 85 procent van het bedrijf weer operationeel is. Echter zegt Sallons dat een klein deel van de stakende arbeiders zich nog steeds voor de poorten van het bedrijf verzamelt en acties voortzet. Deze groep wordt met de dag kleiner. Het bedrijf op Jarikaba heeft 1.250 werknemers in dienst. Samen met de afdeling van Nickerie komt dat neer op 2.650 arbeiders in totaal. Volgens de bondsvoorzitter is sinds de oproep van de directie en enkele andere vakbondsleiders, de groep werknemers die het werk hervat elke dag weer groter. De stakende werknemers beweren echter het tegenovergestelde. Volgens een vertegenwoordiger wordt de stakende groep juist groter. Afgesproken is om het werk toch niet te hervatten zolang geen duidelijke antwoorden worden gegeven op de eisen die aan de directie van het bedrijf zijn gesteld. De acties blijven voortduren zolang er geen looncorrectie komt. Het bedrijf bestaat uit vijf farms. Elke farm draait volgens Sallons nu weer normaal, ‘met uitzondering van enkele mensen die zich nog niet hebben aangemeld’. ‘Er zijn op dit moment verschillende ploegen actief die slechts één of twee mannen missen.’
Het komen met bewijs gaat een beetje moeilijk
De voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), Dayanand Dwarka, heeft Sallons uitgedaagd om met bewijzen tegen hem te komen. Sallons zou herhaaldelijk hebben aangegeven dat Dwarka om politieke motieven de werknemers steeds aanzet om te staken. Dwarka heeft hiervoor woensdag een brief geschreven namens de BABN naar de directie. Daarin worden de bezorgdheid en het standpunt van de BABN verwoord. Er staat vermeld dat het de eerste keer is na de herstart van het bacovebedrijf in 2002, dat er sprake is van een werkneerlegging van deze omvang, waarbij het productieproces al langer dan een week volledig is ontwricht. Zowel de directie als Sallons wordt verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke gevolgen. De BABN zal niet toestaan dat de verliezen op de arbeiders van Nickerie worden afgewenteld. Sallons geeft in reactie hierop te kennen dat het moeilijk zal zijn om met bewijzen hiertegen te komen. Zowel hij als de directie was van tevoren al op de hoogte van de komende stakingen. Toen was al geprobeerd om de arbeiders tot andere gedachten te brengen. Uiteindelijk heeft het bedrijf grote verliezen geleden. ‘Hij probeert zijn falen in Nickerie veilig te stellen’, is Sallons van mening doelende op Dwarka.
FR

error: Kopiëren mag niet!