Belfort tegen kersverse deurwaarders: ‘We zitten met een groot probleem’

1 Front‘We zitten met een groot probleem. Wie zet je en wie haal je weg en wie verplaats je? De mensen zijn er, het werk is er, het veld is en de behoefte is er. Ik zal verder moeten praten met de President van het Hof. Wat gaan we met de rest van de mensen doen?’ Dit zei minister Edward Belfort van het ministerie van Justitie en Politie afgelopen zaterdag voorafgaand aan het uitreiken van certificaten aan hen die de cursus ‘Kandidaat Gerechtsdeurwaarder’ hebben afgerond. De cursus leverde 26 gecertificeerde ‘Kandidaat Gerechtsdeurwaarders’ af. Momenteel is er echter slechts plaatsing voor 14 deurwaarders. Dit is reden tot bezorgdheid voor de minister van Juspol. ‘Je gaat geluiden horen zoals waarom die wel en die niet. Deze mensen hebben allemaal de cursus gevolgd’, zei Belfort. ‘We moeten er echt naar gaan kijken.’ De minister noemde de plaatsing van de 26 deurwaarders bij een beschikbaarheid van slechts 14 posities ‘een zeer moeilijke situatie’.
President Hof praat van een nijpend tekort
Het is de eerste keer dat er een dergelijke cursus in Suriname is verzorgd. Het initiatief van de cursus kwam van wijlen rechter Alfred Veldema. Volgens de waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, is het tekort aan deurwaarders in Suriname ‘nijpend’. De behoefte is zo groot dat hij ze ‘liever gisteren dan vandaag’ al heeft. Uit een totaal van 98 geïnteresseerde voor de cursus werd na een screening gekozen om 28 personen te laten participeren. Hiervan trok 1 persoon zich terug. Het was noodzakelijk om voor deze cursus buiten de regelgeving te gaan. De betreffende wet welke zaken met betrekking tot deurwaarders regelt, dateert uit 1936. De huidige behoefte en omstandigheden verschillen heel erg met die uit 1936.
De kersverse deurwaarders presenteerden vrijdag als extraatje ook verschillende ‘uit het leven gegrepen’ schetsen met betrekking tot hun toekomstige werkzaamheden, die bij de aanwezigen goed in de smaak vielen. De cursus duurde een maand lang. Als minimale vereiste moesten de deelnemers tenminste 3 jaren ervaring achter de rug hebben op een notaris- of advocatenkantoor. De cursus die als een pilotproject van start ging, zal mogelijk in het vervolgtraject worden uitgebreid met meerdere vakonderdelen.
Minister Belfort benadrukte tijdens zijn speech dat het belangrijk is dat de rechters, die niet al het werk zelf kunnen doen, beschikken over voldoende ondersteunend personeel. ‘De huidige groep deurwaarders is uitgediept en ook is er sprake van vergrijzing’, gaf hij aan. ‘Het is nodig dat de oudere deurwaarders nu hun kennis en ervaring overdragen aan een jongere groep’, stelde hij. Ten slotte sprak Belfort de hoop uit de hele groep deurwaarders te kunnen accommoderen.

error: Kopiëren mag niet!