Riolering en inrichting Menckendamweg

1Herriolering en inrichting van de Menckendamweg een feit.4
1Herriolering en inrichting van de Menckendamweg een feit.2De eerste fase van de riolering en inrichting van de Menckendamweg is inmiddels een feit. Wie thans in deze straat rijdt, komt in een goed betegelde weg terecht. De oplevering van dit weggedeelte vond op vrijdag 29 augustus plaats. Dit weggedeelte werd officieel open verklaard nadat het lint werd geknipt door een buurtbewoner en minister Rabin Parmessar van het ministerie van Openbare Werken. De werkzaamheden waren in september 2011 gestart en het project moest binnen 300 werkdagen opgeleverd zijn. Uiteindelijk hebben de werkzaamheden 3 jaar in beslag genomen. Parmessar gaf de aanwezigen aan dat er tal van redenen zijn die ertoe hebben geleid dat de werkzaamheden niet eerder afgerond konden worden. In eerste instantie werd de aannemer verrast door zware regenval, een waterleidingbuis van SWM raakte beschadigd en daarnaast moest men ook rekening houden met tal van kabels die ondergronds lopen. Naast deze obstakels is het ook zo dat het ministerie thans een beleid heeft ingezet waarbij men nauwlettend toezicht houdt op het werk en materiaal dat geleverd wordt.
Project kostte SRD 22 miljoen
Het ministerie ziet er op toe dat de werkzaamheden goed uitgevoerd worden. Het geleverde materiaal was afgekeurd, maar ook het opgeleverde werk werd ondeugdelijk bevonden. Dit project heeft de staat uiteindelijk SRD 22 miljoen gekost. Thans is men bezig met het verrichten van werkzaamheden aan de Latourweg. De kosten daarvoor zijn geraamd op SRD 26 miljoen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!