Verkeersveiligheidsmaand in teken geluidsoverlast en bedrijfsongevallen in verkeer

In verband met de Verkeersveiligheidsmaand, die loopt van 15 augustus tot 15 september 2014, wenst het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) aandacht te wijden aan geluidsoverlast en bedrijfsongevallen die in het verkeer voorkomen. Onder de vele jaarlijkse verkeersslachtoffers komen helaas ook werknemers en kostwinners voor. Een deel van de verkeersslachtoffers wordt geregistreerd als bedrijfsongevallen. ‘Houdt u rekening mee dat het verkeer de dagelijkse werkplek is voor bepaalde werknemers, zoals brievenbestellers en chauffeurs met hun bijrijders van bijvoorbeeld transportvoertuigen. Ook verkeersincidenten op weg van huis naar het werk en van het werk naar huis worden beschouwd als bedrijfsongevallen’, laat de afdeling Voorlichting van het ministerie van ATM weten.

Jaarlijks registreert de Arbeidsinspectie gemiddeld 1100
bedrijfsongevallen. Ongeveer 20 procent van dit aantal vindt plaats in het verkeer. Om en bij een kwart van het gemiddelde 12-15 dodelijke bedrijfsongevallen op jaarbasis is het gevolg van verkeersincidenten. Het ministerie maakt zich zorgen over het aantal personen dat arbeidsongeschikt raakt door verkeersincidenten. Het gaat vaak genoeg om personen in de bloei van hun leven die hard nodig zijn voor de ontwikkeling van ons land. Dit is de reden waarom het ministerie van ATM de samenleving oproept om op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Aan werkenden in het verkeer wordt gevraagd niet te spelen met hun gezondheid en leven op de openbare weg. Let vooral op uw snelheid, adviseert het ministerie.
De tweede kwestie die het ministerie onder de aandacht van de samenleving wenst te brengen, is geluidsoverlast in het verkeer die leidt tot onnodige aanrijdingen en/of diverse gezondheidsproblemen bij personen. Vooral de luide muziek uit personenauto’s in het verkeer of geparkeerd voor supermarkten en lijnbussen alsook tourbussen, zorgt voor overlast. Blootstelling aan dit ongewenst lawaai uit voertuigen leidt onder andere tot stress, hoge bloeddruk en verstoring van de slaap. Het directe gevolg is dat de concentratie en prestatie van onder andere schoolkinderen en werkenden te wensen zullen overlaten. In het ergste geval kan frequente luidruchtige muziek leiden tot permanente slechthorendheid. Slechthorende personen op het werk lopen ook weer een groot risico om getroffen te raken door ongevallen, omdat ze het gevaar niet horen aankomen. Het ministerie grijpt de Verkeersveiligheidsmaand aan om zowel de samenleving als de politie op te roepen om in actie te komen tegen luide muziek in het verkeer. Ga op een correcte en rustige wijze in gesprek met de veroorzaker van het lawaai. Als deze geen gehoor geeft aan uw oproep, aarzel dan niet een klacht in te dienen bij de politie, adviseert het ministerie. Van de politie wordt verwacht streng te zullen optreden tegen bestuurders van voertuigen die in het verkeer en op openbare plaatsen luide muziek afspelen, aldus een bericht van de afdeling Voorlichting van het ministerie van ATM.

error: Kopiëren mag niet!