Steigers en bruggen in Commewijne in deplorabele staat

steigers en bruggen in Commewijne.1VHP-parlementariër Sheilendra Girjasing heeft in een brief aan de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, gevraagd de steigers en de bruggen in Commewijne zo gauw als mogelijk te herstellen. De steigers en bruggen in het district bevinden zich in een levensgevaarlijke situatie. Een van de bruggen die met spoed moet worden hersteld, is te Montressoir. ‘Van hieruit vindt de oversteek plaats naar plantage Kronenburg, welke gelegen is aan de rechteroever van de Commewijnerivier. Het is reeds geruime tijd dat deze houten brug in deplorabele staat verkeert. Door verrotting van het hout zijn er grote gaten op het brugdek ontstaan en ook de leuningen aan weerszijden van de brug zijn er niet meer’, legt Girjasing in die brief uit.
Girjasing zegt het jammer te vinden dat de overheid heeft nagelaten waarschuwingsborden te plaatsen voor de gebruikers van deze brug, die eigenlijk geen keus hebben indien ze hun huis of werk willen bereiken. ‘Het gaat in deze om bewoners van de gebieden Montresoir, Katwijk, Spieringshoek, Wederzorg, Kronenbrug, Reinberg, Goedevriendschap en Schaapschede.’ In zijn brief haalt hij verder aan dat recentelijk nog een bromfietser door een gat op het brugdek is komen te vallen. ‘Gelukkig is het deze keer goed afgelopen. Voorgesteld wordt om zo spoedig mogelijk voor een noodoplossing te zorgen, zodat de gevaren geminimaliseerd worden en daarna te werken aan een duurzame oplossing door middel van het plaatsen van betonnen duikers.’
Verder vraagt de volksvertegenwoordiger de aanmeersteigers van Montressoir en Kronenbrug ook te herstellen. Particulieren hebben om te kunnen overleven een noodbrug aangelegd. ‘Het zijn de bewoners van Kronenburg, Reinberg, Schaapschede en Goedevriendschap, die dagelijks met deze gevaarlijke situatie geconfronteerd worden om de oversteek te doen.’ Girjasing brengt de minister ter herinnering dat hij tijdens de laatste begrotingsbehandeling de toezegging heeft gedaan om de Pandit Tilakdharieweg in het district Commewijne over de gehele lengte te asfalteren. ‘Graag verneem ik van u wat de stand van zaken is met betrekking tot dit project. De realiteit leert ons dat het berijden van deze weg elke nieuwe dag levensgevaarlijker wordt, vanwege het feit dat op meerdere delen diepe verzakkingen zijn, waardoor bij een verkeerde manoeuvre men regelrecht in de trens, die langs de weg loopt, terechtkomt met alle nare gevolgen van dien’, aldus Girjasing.

error: Kopiëren mag niet!