Betere veiligheid op water tijdens vakantieperiode

Veiligheid op de Surinaamse wateren is één van de primaire taakstellingen van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). In dit kader is er deze week een persconferentie gehouden in verband met de veiligheid op het water in de vakantieperiode. De MAS houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die de scheepvaart en het scheepvaartverkeer betreffen. De autoriteit is van mening dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij de rol van de totale samenleving niet mag worden onderschat. Aangezien de vakantieperiode vorige week officieel is ingegaan, wordt er een verhoogd gebruik van de wateren verwacht. Om de veiligheid te verbeteren, wordt er binnen de handhaving van de regelgeving binnen de samenleving een aantal maatregelen getroffen.
Zo worden de komende weken volgens Lloyd Gemers, manager Maritime Administration, langs druk bezochte oorden zoals White Beach en Overbridge betere controle uitgevoerd om erop toe te zien dat de pleziervaarders de veiligheid in acht nemen buiten het afgezette gebied dat onder toezicht valt van de oorden. Normaliter is de controle tijdens de weekenden niet aanwezig, maar ook tijdens de vakantieperiode zal dit verscherpt worden. Verder wordt op de plaatsen waar meer bezoekers worden verwacht, zoals veerdiensten, ook beter gecontroleerd door de veiligheidsautoriteiten. Er zal worden gelet op veiligheid met de nadruk op reddingsvesten, leeftijd van waterscooterrijders, gebruik van alcohol en veiligheid (verlichting) van vaartuigen.
Volgens politiecommandant Orlando Changoer worden vanaf nu controles uitgevoerd, te beginnen met de waterscooters. ‘Als men niet wil luisteren, dan gaat men voor vierentwintig uur mee en worden de scooters voor deze periode in beslag genomen.’ De MAS heeft bevoegdheden en autoriteit gekregen om de wet te handhaven. Hierdoor zal tijdens de vakantieperiode controle uitgeoefend worden aan de hand van de wetgeving. Deze wetgeving is nog niet volledig, hoewel een aantal boetes wel is vastgelegd in de wetgeving. Er is een training die mensen de gelegenheid geeft om een vaarbewijs te halen, maar de wetgeving die dit verplicht ontbreekt evenals de verdere regelgeving. Deze zijn nog steeds in behandeling bij de beleidsmakers. Er loopt al een tijdje een voorlichtingscampagne om op boten waar het niet verplicht is om zwemvesten te dragen, dit toch te doen.

error: Kopiëren mag niet!