Veiligheid en criminaliteit

Criminelen bedreigen de samenleving. Het veiligheidsgevoel van de burgers neemt dagelijks af. Het bruut gedrag van de criminelen baart zorgen. Onlangs
zijn bejaarden, seniore burgers beroofd en mishandeld. Criminelen gedragen zich onmaatschappelijk, asociaal ,ze lappen waarden die gelden in de samenleving aan hun laars ,overtreden de normen die algemeen aanvaard zijn. Strafdreiging kan mensen van asociaal gedrag ,van crimineel gedrag weerhouden. Strafoplegging kan mensen ertoe brengen in de toekomst van dergelijk gedrag af te zien . Maar een groot deel van onze
criminelen en de huidige gevangenispopulatie zijn draaideurscriminelen: psychisch gestooord , drugsverslaafd-alcoholverslaafd. Het zijn recidivisten die zeer langdurig
speciale klinische-medische behandeling en begeleiding nodig hebben. Dat ontbreekt bij
Juspol en onze samenleving. Geen geld daarvoor.
De beste remedie tegen criminaliteit en criminelen is en blijft preventie. Hoe meer
mensen op het rechte pad gehouden worden , hoe makkelijker het is om wat resteert
aan crimineel gedrag daadwerkelijk en effectief aan te pakken. Capituleren voor
criminelen kan gewoonweg niet, willen wij een beschaafd land blijven !!
Deskundigen zijn het erover eens dat de groeiende maatschappelijke ongelijkheid ( het
grootste deel van de ambtenaren verdienen gemiddeld 1000 SRD per maand netto, een
DNA-lid 15.000 SRD), het ontbreken van een toekomstperspectief, het wegvallen van
de sociale controle (binnenland door de oorlog) en het overal voorhanden zijn van wapens
(illegale wapens en volledig geblindeerde voertuigen) etc.. de “ideale” voedingsbodem
vormen voor criminaliteit. Veel kinderen uit de achter gebleven buurten maken hun
schoolopleiding niet af en er is geen werk voor hun. De uitzichtloosheid is het grootst in
deze wijken waar veel werklozen wonen. Het zijn kinderen zonder perspectief. In de wijken
waar ze wonen ,heerst een gewelddadige atmosfeer, waarin normale omgangsregels niet
geldig zijn en er nauwelijks ruimte bestaat voor normaal gedrag: de jeugdcriminaliteit
is geboren.
De overheid en haar bestuurders is in de kwestie van waarden en normen een soort
baken. Als de overheid en haar bestuurders zelf aan morele verruwing doet dan
moeten we niet raar opkijken indien dat in de samenleving navolging krijgt. Zoals
kinderen voorbeelden nodig hebben , fungeert de politiek, het openbaar bestuur als
referentiekader voor de hele samenleving. We horen ons af te vragen hoe we het waarden-
normbesef weer kunnen activeren in de politiek en in de samenleving als geheel. .
“homo homini lupus”: de mens is de wolf van de mens……….
Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!