Ga zo door!

Bij het maken van een evaluatie over de ontwikkeling van Suriname gedurende de afgelopen decennia blijkt dat er slechts enkele politieke leiders zijn geweest die ware bedoelingen hadden om dit Surinaamse volk zonder aanzien des persoon naar welvaart en welzijn te leiden. Daar tegenover blijkt bij vele politieke leiders en bij hun respectieve partijgenoten heel duidelijk dat het egoïsme, dus eigen belang, bij hen het sterkst heeft gegolden. Dit is duidelijk te merken aan hun maatschappelijke posities die ze gedurende hun loopbaan in de politiek hebben verworven. Daardoor is hun levensstandaard heel hoog en zelfs geweldig. Zij bekommeren zich meestal niet om het grootste deel van de samenleving die nog steeds armoedig gehuisvest is, in krotten wonen en aan de rand van armoede leven. Het is wel te waarderen dat er thans intensief wordt gewerkt om toch wel enige verbetering te brengen in deze toch wel onaangename leefsituatie van onze landgenoten. Maar de achterstand is te groot om in een handomdraai een ieder tevreden te kunnen stellen. Daarvoor is er veel meer tijd nodig. Er trekken tegenwoordig enkele ministers het veld in ter verkenning van de heersende noden en de echte tekortkomingen in de infrastructuur van de woongebieden van het land. Een ieder wil immers wonen en leven in een goed en gezond milieu in Suriname. Een gezond en gedisciplineerd volk wordt in het algemeen in staat geacht zelfstandig economische weerbaarheid voor zichzelf en ook voor het land te kunnen bewerkstelligen. Het is echter heel jammer te moeten constateren dat een groot deel van onze gemeenschap nog niet zo gedisciplineerd blijkt te zijn. In veel landen heb je dit verschijnsel ook wel, maar dan worden er vanwege de overheid speciale regels en wetten uitgevaardigd die achteloze burgers ertoe dwingen om hun directe omgeving te ordenen en tenminste zindelijk te houden. Van vroeger was bekend dat de bestuurdienst die voorheen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteerde, met haar opzichters zeer actief was en erop uit trok om toezicht te houden op de naleving van onder meer het doen onderhouden van irrigaties en dergelijke door eigenaren van percelen in de districten. Helaas is deze strakke vorm van begeleiding gedurende de laatste decennia komen weg te vallen. Een ieder zit te wachten totdat ‘Lantie’ met haar schoonmaakploeg langs komt om de bermen, de goten en de trottoirs voor de huizen een beurt te geven. De realiteit van vandaag is daarom dat de bestuurdienst thans vrijwel uitsluitend is vervallen tot bureauambtenaren die enkele en alleen vanuit hun bureaustoel opdrachten geven en zaken proberen te overzien. De resultaten liegen er dan ook niet om. Er is alleen maar verval en verpaupering te bekennen. Deze situatie is mede ontstaan omdat de overheid te veel te maken heeft met politieke loyalisten die liever aan het werk komen om niets te doen. En de kantjes af te lopen. Je krijgt dan vele vormen van ongedisciplineerd gedrag binnen de samenleving omdat de politiek bazen dit alles stimuleren. Dat de overheid nu besloten heeft het landsbestuur te decentraliseren naar het model zoals dat voorheen was, is heel goed te noemen. Er wordt van organisatoren van een land verwacht dat zij het land op de juiste wijze besturen en ook het juiste voorbeeld te geven aan de samenleving. Het is verder voor een goede ontwikkeling van het land belangrijk dat enkel die personen voor het ambt van minister worden gerekruteerd die integer zijn en de nodige deskundigheid bezitten. Alleen dan kan het departement naar wens functioneren. Een minister moet naast wijsheid vooral ook nog humaan bewogen zijn. Alleen zulke personen zullen gezamenlijk als team met daarboven een president die over voldoende ontwikkelingsvisie beschikt , een evenwichtige sociale maatschappij tot stand kunnen brengen. Het wordt tijd dat dit land met meer oprechtheid en liefde voor elkaar wordt geleid, zodat er welvaart en welzijn kan worden bereikt voor iedere ingezetene die zich daarvoor ook optimaal inzet. Er is geen plaats in Suriname voor mensen die vanuit de kantlijn het land willen besturen en ontwikkelen. Suriname voorwaarts!
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!