Ondernemer Ewald T. maakt meer slachtoffers

Hoewel de ondernemer Ewald T. nu bekend staat vanwege zijn aanhouding bij enkele strafbare feiten, blijkt nu dat hij zich ook schuldig maakt op civielrechtelijk niveau. De ondernemer Rakesh P. beweert door Ewald T. te zijn benadeeld. Op 27 november 2013 kocht hij samen met zijn vriend Mitranand J. een perceelland groot ca 3 ha waarop het recht van grondhuur ter uitoefening van de landbouw rust, gelegen in het district Wanica aan de Helena Christinaweg 283b. De advocaat van Rakesh P. geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat Ewald T. door de eigenaren van het perceel, Wiesweperkas P. en Hansradjie J., was gemachtigd om in rechte namens hen op te treden. Hiervoor betaalden de kopers een voorschot van Euro 25.000 en het resterende bedrag van Euro 100.000 zou renteloos binnen een jaar worden voldaan. Indien dat niet zou gebeuren, zou er een boeterente van twee procent per maand berekend worden. Uiteindelijk werd een groot deel van het resterend bedrag wel voldaan.
Toen een klein deel van het resterend bedrag nog open stond, besloot Ewald T. om het perceel voor een bedrag van Euro 60.000 voor een derde te verkopen. Deze keer verkocht hij het perceel aan de Stichting Esaraimal, waarvan hij het enige bestuurslid is. Opvallend is dat beide overdrachten via dezelfde notaris zijn gedaan. De advocaat kan niet begrijpen hoe de notaris die de eerste akte heeft laten passeren, ook de tweede zo gemakkelijk heeft afgehandeld. Als Rakesh P. bij Ewald T. aanklopt, krijgt hij heel wat verhalen aan te horen. Eén van de verhalen is dat hij dit heeft moeten doen, omdat hij problemen had met zijn echtgenote. Door het perceel over te hevelen op naam van een stichting, zou zijn vrouw geen aanspraak meer kunnen maken daarop.
Rakesh P. heeft inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen. Momenteel is er een rechtszaak gaande tussen de betrokken partijen. De advocaat van Rakesh P. geeft aan dat er beslag is gelegd op het betreffende perceel onder de eis dat Ewald T. het bedrag dat Rakesh P. heeft geïnvesteerd, terug moet betalen. In de eerste koopovereenkomst staat aangegeven dat de verkoper geen bezwaar heeft om toestemming te verlenen om gebruik te maken van de voorlangs het perceel lopende weg als erfdienstbaarheid. Echter blijkt dat dit ook wordt bemoeilijkt, doordat Ewald T. aldaar met zandafgravingen bezig is.
Dagblad Suriname nam contact op met de betreffende notaris. Hij verklaarde altijd open te staan voor een gesprek met elke belanghebbende. Hij begrijpt niet waarom men is overgegaan om andere stappen te ondernemen, terwijl het anders kon. “Ik ben toch geen kaaiman?”, benadrukte de notaris. ‘Over het algemeen worden er dagelijks een heleboel akten gepasseerd.’ De zaak Ewald T. is ‘een lastig geval’ voor hem zegt de notaris. ‘Als iets aan iemand verkocht moet worden, moet er nakoming plaatsvinden. Het probleem in het algemeen is echter dat de grondhuur en erfpachtpercelen een lastige kwestie vormen. Bij eigendomspercelen gaat de eigendom direct op de namen van de kopers over, iets dat niet zo is bij grondhuur en erfpacht. De belanghebbenden kunnen dan gemakkelijk optreden, wanneer zulke gevallen zich voordoen.’ Bij grondhuur en erfpacht is er eerst toestemming van de overheid nodig alvorens er overgedragen kan worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!