Ceremoniële ingebruikname nieuwe power plant

Vandaag wordt de nieuwe Diesel Power Plant (DPPII) van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aan de Saramaccastraat ceremonieel in gebruik genomen door de president Desi Bouterse. . DPPII heeft een opwekkingscapaciteit van 63 MW. Een vermogen waarmee 11.000 nieuwe huishoudens van 6 kVA gegarandeerd zijn van elektriciteit. Suriname is dus de komende 2 jaar bij een gelijkblijvende trend verzekerd van voldoende stroom om aan de steeds groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen.
DPPII is door powerplant ontwikkelaar BWSC gebouwd voor 63 miljoen Euro. Volgens Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) is dit internationaal gezien per kWh een zeer scherpe prijs. BWSC Business Development Manager Chris Walker verzekert dat de centrale niet alleen in kosten aan de lage kant is, maar ook wat betreft geluidsoverlast. Daarnaast is het volgens de Wereldbank standaarden de meest efficiënte en milieuvriendelijke centrale ter wereld.
De bouw van DPPII heeft anderhalf jaar geduurd en is 2 maanden eerder opgeleverd dan gepland. De elektriciteit uit DPPII-generatoren wordt via onderstations naar andere delen van Paramaribo en omgeving gedistribueerd. Met de woningbouwprojecten van de overheid, particulieren en de natuurlijke groei van de reeds bestaande aansluitingen, is de vraag naar elektriciteit toegenomen. Ook komen er dagelijks aanvragen binnen voor nieuwe aansluitingen en klanten die hun vermogen willen uitbreiden. Door de bovengemiddelde jaarlijkse groei van 8% is het voor de EBS hardlopen om de vraag bij te houden.
De opwekcapaciteit van de Saramaccastraat met de uitbreiding met de nieuwe centrale is nu rond de 120 MW, terwijl in de overige 7 districten de opwekcapaciteit ruim 35 MW bedraagt. De EBS wekt jaarlijks landelijk meer dan 500 GWh elektrische energie op. Dit is ongeveer 45% van het landelijk gebruik in 2013.
Besparing van SRD 300.000 per dag
In DPPII gebruikt de EBS voor de opwekking van elektriciteit zware olie. Dit is 30% goedkoper dan diesel. Uitgaande van het vermogen van DPPII levert dit een besparing op van SRD 300.000 per dag ten opzichte van commerciële diesel. Door deze keus vermindert de EBS de kosten die gepaard gaan met het opwekken van elektriciteit. Naast het opwekken van elektriciteit met goedkopere brandstof zijn de motoren van DPPII ook efficiënter dan zijn voorgangers in DPPI. In geld uitgedrukt een besparing van SRD 92.000 per dag. Op dagbasis verbrandt de nieuwe centrale 300.000 liter zware olie. De EBS heeft bij de bouw van DPPII rekening gehouden met het milieu. De uitlaatpijp (schoorsteen) is volgens de Wereldbank standaarden tot 40 meter hoog gebouwd. Er is een volledige milieu- en sociale effectenanalyse uitgevoerd, waarvan het rapport is goedgekeurd door het Nimos. Effecten op de luchtkwaliteit, geluid en trilling in de omgeving zijn onderzocht. Het onderzoek door Nimos gedaan en de nacontrole metingen hebben uitgewezen dat DPPII voldoet aan internationaal gestelde milieukwaliteitseisen. De komende periode zal worden uitkeken naar nog milieuvriendelijkere manieren om energie op te wekken met minimale of geen impact op het milieu.
Het vervolgproces in de elektrische verzorging is dat nu de nodige investeringen gepleegd moeten worden om het transmissienetwerk uit te breiden om het meer aangevraagd vermogen naar de onderstations te kunnen transporteren. Als gevolg van de toenemende vraag naar elektriciteit, zullen er ook nieuwe verdeelstations moeten worden opgezet om de zware belasting van de distributielijnen te ontlasten. Ook zal de EBS grote financiële /technische investeringen moeten doen in de aanleg van transmissie- en distributievoorzieningen, het bouwen van onderstations en het aanleggen van transformatorstations.

error: Kopiëren mag niet!