Santokhi: ‘Verjaardag vieren met staatsmiddelen is diefstal’

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, heeft in het weekend vergaderd met de partijstructuren in Nickerie. De partij heeft ook de Nickeriaanse gemeenschap geïnformeerd over de partijinzichten en het partijbeleid. Santokhi heeft ook het bestuur van de diverse kernen in het district geïnstalleerd. Volgens hem zijn er in de afgelopen periode enkele mediaberichten gelanceerd door VHP’ers tegen andere VHP’ers die aandacht getrokken hebben van de partijleiding en VHP’ers. Deze personen zijn opgeroepen en de zaken zijn besproken. Er is geluisterd naar hun grieven en inzichten. “En een ieder heeft geprobeerd om op zijn of haar wijze aandacht te trekken voor enkele zaken die spelen binnen de VHP en dat is goed. Want wij werken naar een sterke partij”, zei de VHP-leider. Er is ook besloten dat de eerdere partijstructuur die goedgekeurd was door de districtscoördinatieteam van de VHP, gecontinueerd en gehandhaafd wordt. Voor de uitvoering is er een secretariaat dat belast is met de monitoring en coördinatie van de uitvoering. In Nickerie is Lekhram Soerdjan de plaatsvervangende secretaris. “Alle leden hebben aangegeven dat zij in eenheidsverband zullen optrekken. Het is duidelijk dat de VHP nu al twee contante zetels heeft en er wordt al gewerkt naar een derde. En in combinatieverband komt er nog een zetels bij. Dit gaan wij doen door onze bijeenkomsten in de verschillende ressorten te intensiveren. Daarnaast zal onze ‘Meet the people campagne’ intensiever worden. Voor iedere doelgroep zal er een aparte campagneprogramma ontwikkeld en gepresenteerd worden”, deelt Santokhi mee. Volgens hem heeft de VHP het programma voor de periode van 2015-2020 reeds af. Hierin is er een duidelijke visie over de aanpak van de verschillende sectoren. Volgens Santokhi is de huidige regering de meeste beloften die zij in 2010 gemaakt heeft op politieke podia, niet nagekomen. ‘En daar waar zij het nakomen, mislukken de projecten, omdat hier corruptie de boventoon voert. Volgens Santokhi zal de VHP bij het verkrijgen van de regeerverantwoordelijkheid zorgen voor herstel van de economie.
JusPol voert 35% beleid uit
De VHP’er vervolgt dat een ieder zich zal moeten schikken naar wet en recht, wat tijdens de huidige regering niet het geval is. “Ook de veiligheid wordt te grabbel gegooid in het land. We merken dat criminaliteit is toegenomen in het land. De afgelopen periode heeft het Korps Politie Suriname (kps) gesjoemeld met de criminaliteitsstatistieken. Maar we zien dat het kps nu met de juiste cijfers komt, met de mededeling dat er een drastische toename is van de criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Politie voert nu minder dan 35% van het beleid uit, wat tijdens mijn periode op het ministerie niet het geval was”, zei Santokhi. Volgens Santokhi viert de huidige minister van Justitie en Politie zijn verjaardag met staatsmiddelen. “Dit is diefstal. Hij moet dit met eigen middelen doen. Wij gaan de natie Suriname herstellen en elke Surinamer zal betrokken worden bij de ontwikkelingen.” Op 31 augustus wordt een partijraadsvergadering en congresvergadering gehouden in het partijcentrum Olifant. Hier zal er besloten worden hoe er op DNA-niveau gewerkt zal worden na 25 mei 2015.

error: Kopiëren mag niet!