Minder dan 10 van 200 prioriteitswetten goedgekeurd in DNA

Harish Monorath van Nieuw Suriname (NS) vindt het schandalig dat minder dan 10 van de 200 prioriteitswetten, die door parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan het begin van haar zittingsperiode waren geïdentificeerd, daadwerkelijk zijn behandeld en goedgekeurd. Van de Advocatenwet, de Dierenbeschermingswet, de Toerismewet en de Anticorruptiewet is niets terecht gekomen. Monorath zegt teleurgesteld te zijn in Simons, hij had veel meer van haar verwacht. Weliswaar heeft het parlement veel meer wetten goedgekeurd dan in de vorige regeerperiode het geval is geweest. Het ging veelal om wetten die op ad hoc basis naar het parlement werden gestuurd.
Monorath erkent het belang van de wetten die zijn aangenomen, zoals de ‘Wet huiselijk geweld’ en de ‘Naturalisatiewet’. Echter had het parlement zich gecommitteerd om een aantal urgente wetten in behandeling te nemen en die ook goed te keuren. ‘Simons heeft als leiding van het parlement een belangrijke rol te vervullen in het bepalen van de agenda.’ Het stoort de parlementariër daarom dat Simons niet tijdig heeft ingegrepen en daadwerkelijk de wetten op de agenda heeft gezet die dringend aangenomen moeten worden.
De parlementariër verwacht niet dat in de komende weken de noodzakelijk wetten op de agenda zullen worden opgebracht. Het parlement gaat in september op reces. Tussen nu en het reces resteren slechts ‘twee dunne weken’. De NS’er verwacht daarom niet dat na het reces er nog vergaderd zal worden, omdat dan de verkiezingscampagnes van de politieke partijen zullen worden gelanceerd.
DM

error: Kopiëren mag niet!