“Minder verspillen en AOV verhogen”

‘De overheid moet gewoon een minder verspillend beleid voeren en de seniorenburgers, die hun bloed en zweet hebben gegeven ten behoeve van dit land, een kleine tegemoetkoming geven door de AOV verder te verhogen. Steeds wordt geëntameerd dat de financiële middelen niet toereikend zijn, maar er worden dure consultants betaald, mensen rondom de president rijden in dure dienstwagens rond en worden maandelijks beloond met een ministerssalaris.’ Mahinder Rathipal van de VHP/NF-fractie kan het daarom niet verkroppen dat vicepresident(vp) Robert Ameerali zegt dat met de implementatie van de Algemene Pensioenwet 2014 de verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening wordt bevroren. In een nader interview met Dagblad Suriname legt Rathipal uit waarom hij ontevreden is met het antwoord van Ameerali. In de voorbereiding van de wet is AOV genoemd als te zijn een bedrag om de mensen een beter bestaan te bieden. Nu wordt aangegeven dat dit stationair gehouden zal worden. De vp heeft volgens Rathipal steeds willen nuanceren dat hij niet heeft gezegd dat er geen verhoging komt. De volksvertegenwoordiger maakt zich zorgen, omdat er nog vele onduidelijkheden zijn in de aangeboden Pensioenwet. Bovendien was het president Desi Bouterse zelf die beloofde dat er een verdere verhoging zou komen. “De mensen hebben daarop gerekend en prompt komt men zeggen dat zij het kunnen vergeten”, klinkt het bezorgd.
“In de ingediende wet is er geen regeling voor AOV opgenomen en was het niet de bedoeling die te verhogen, maar die zou juist bevroren worden op het niveau van SRD 525. Verdere verhoging van de AOV is nu niet aan de orde. Wat de Staat maandelijks overigens ontvangt aan AOV-premie is bijlange na niet genoeg. De Staat betaalt maandelijks veel meer uit dan wat wordt ontvangen. Wat de verhoging van AOV betreft, kunt u checken op de begroting van 2015 als die is ingediend, als de uitkering omhoog is gegaan”, was het antwoord van Ameerali dinsdag tijdens de voortzetting van de behandeling van de Algemene Pensioenwet 2014 in het parlement. Volgens de vicepresident stort niet een ieder het vastgestelde bedrag van 4% in het AOV-fonds.
Haastwerk
Rathipal vindt het jammer voor de mensen die het reeds zo moeilijk hebben, omdat de Algemene Pensioenwet geldt voor mensen die premie gaan storten. ‘Er zijn mensen die reeds gepensioneerd zijn en dus niet vallen onder de regeling en elders ook geen pensioen hebben, maar slechts aangewezen zijn op AOV. Deze groep zal er bekaaid van af komen’, concludeert Rathipal. Hij vindt dat er veel te haastig te werk is gegaan en men heeft deze groep waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Overgangsregeling
Er komt wel een overgangsregeling voor degenen die bij de inwerkingtreding van de wet ouder zijn dan 55 jaar. Om aanspraak te maken op het pensioen moet maximaal 5 jaren van te voren premie worden gestort. Deze personen zouden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar buiten de boot vallen. De regering heeft een wetswijziging in voorbereiding die het mogelijk zal maken dat deze personen ook in aanmerking komen voor een pensioen. Zij zullen in staat worden gesteld om de jaren in te kopen. Hierdoor kunnen zij voldoen aan de 5 jaren van premiestorting, waardoor zij ook in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse minimumuitkering van 10% , gelijk aan SRD 300.
SM

error: Kopiëren mag niet!