Re-certificering Centraal Laboratorium tot en met 2017 gegarandeerd

Op 30 juli 2014 ontving de directie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) per brief van DNV het DNV Business Assurance Management System Certificate, waarmee wordt bevestigd dat het BOG, Centraal Laboratorium, voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008. Dit certificaat is geldig voor het uitvoeren van laboratoriumanalyse, gerelateerd aan de openbare gezondheidszorg met als onderzoeksgebieden chemie, parasitologie, entomologie, bacteriologie en virologie. Het certificaat is geldig tot en met augustus 2017.
Vermeldenswaard is dat de eerste certificering van het lab plaatsvond in augustus 2011, terwijl er regelmatig tussenevaluaties door de auditor plaatsvinden. Dit, voor het monitoren van het kwaliteitssysteem om zo de kwaliteit te waarborgen en te optimaliseren. Momenteel is het laboratorium bezig met de voorbereidingen voor het introduceren van nieuwe onderzoekstechnieken om zodoende het aantal en de typen onderzoek uit te breiden.
‘Intussen heeft ons chemisch lab reeds een aanvraag vanuit het buitenland succesvol afgewerkt voor het verrichten van chemisch onderzoek, vanwege het hoog professioneel niveau, de betrouwbaarheid en de gewaarborgde standaarden van ons laboratorium. Hiermee gaat een van de doelstellingen bij de opzet van dit nieuw laboratorium in vervulling, namelijk om ook regionaal te dienen als referentielaboratorium’, aldus het BOG in een persbericht.
Het laboratorium is nu doende nieuwe onderzoekstechnieken op het gebied van microbiologisch en chemisch onderzoek te introduceren, die ook in een volgend traject onderdeel zullen worden van het accreditatieproces volgens bepaalde ISO-normen.

error: Kopiëren mag niet!