Rapport menselijke ontwikkeling constateert enorme vertraging ontwikkelingsproces regio

Latijns Amerika en het Caribisch gebied zou in vergelijking met alle andere ontwikkelingslanden en gebieden de hoogste Human Development Index (graad van menselijke ontwikkeling: HDI) hebben. Dit meldt het 2014 Human Development Report als onderdeel van het UN Development Program (UNDP).
Over de afgelopen 5 jaren is het tempo van vooruitgang (ontwikkeling) in de regio echter sterk afgenomen in vergelijking met de periode 2000-2008. In vergelijking met de periode 1990-2000 is deze afname in groei op jaarbasis gemiddeld zelfs rond de 50%. Deze terugval is op de Arabische staten na de grootste wereldwijd.
Het ‘Human Development Report’ 2014 geeft voorts aan dat er ongeveer 45 miljoen kwetsbare mensen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied zijn. Zij bevinden zich in de gevarenzone wat betreft armoede. Deze groep mensen zou bij de geringste terugval van financiële, natuurlijke of andersoortige aard op diverse gebieden zoals educatie, gezondheidszorg en levensstandaard in een situatie van armoede kunnen belanden. Aanhoudende kwetsbaarheid op bepaalde gebieden dreigt een ommekeer te brengen in de eerder behaalde successen.
Volgens het rapport is eerdergenoemde terugval in ontwikkeling in de regio deels te wijten aan de financieel-economische crisis in de wereld. Daarom stelt UNDP voor dat er een regionaal monetair fonds gecreëerd wordt ter ondersteuning van reeds bestaande wereldfondsen. Ook zouden er voorzieningen voor de achtergestelde en kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en jongeren getroffen moeten worden op het gebied van (basis) sociale voorzieningen, sociaal beschermende maatregelen en werkloosheid. Met deze maatregelen zal de weerbaarheid van de burgers volgens het UNDP-rapport weer toenemen.
Alhoewel er in de regio toch wel een enorme drop in ongelijkheid te bespeuren is, blijft Latijns Amerika en het Caribisch gebied het meest ongelijk wat betreft het inkomen. Ook heerst er enorme onzekerheid onder de burgers. Deze twee zaken, stelt het UNDP-rapport, moeten dringend worden aangepakt om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van de burgers in de regio. Suriname prijkt momenteel op plaats nummer 100 van de HDI-lijst van het UNDP-rapport onder de categorie ‘High human development’ (hoge menselijke ontwikkeling).

error: Kopiëren mag niet!