Suriname benut kansen tegen klimaatsverandering niet

Suriname benut niet de kansen tegen klimaatsveranderingSuriname is kwetsbaar voor klimaatsverandering. Daarvoor wordt momenteel een aantal dijken aangelegd. Afgezien van het feit of dit wel voldoende is, rijst ook de vraag of Suriname wel de kansen benut die geboden worden voor klimaatsverandering. Zo zijn twee belangrijke wegen in het netwerk van St. Vincent en de Grenadines verbeterd met een lening van meer dan US$ 9 miljoen van de Caribbean Development Bank (CDB). De lening werd toegekend en zal bedoeld zijn voor herstel van kritische punten binnen de infrastructuur, waarbij de wegen worden verbeterd en de rivierwerken die ernaast lopen verstevigd, waardoor er meer weerstand ontstaat tegen natuurlijke rampen.
Suriname is volledig lid van de CDB sinds december 2013, maar heeft nog met mondjesmaat gebruik gemaakt van de financiën die beschikbaar zijn gesteld om projecten te financieren. Tijdens de inauguratie gaf de directeur van de CDB aan dat het een belangrijke stap voor Suriname is om verder te integreren als Caricom-lidstaat. De CDB zag een goede kans om het risicoprofiel van Suriname te verbeteren door het te ontwikkelen tot een leen-relatie. Vooralsnog zijn er kleine projecten in de gebieden Blakawatra en Jodensavanne uitgevoerd met behulp van CDB. Verder zijn er voornamelijk ISO-certificeringen van bedrijven gerealiseerd door de CDB.
Eerder deze maand werd door Caribbean Climate Innovation Centre (CCIC) – een project van de Wereldbank – aangekondigd dat er 11 winnaars zijn in de eerste regionale Proof of Concept (PoC) wedstrijd. De PoC is opgesteld om te kijken of de voorgestelde oplossing in de praktijk te gebruiken is. Succesvolle deelnemers kunnen een beurs krijgen van US$ 50.000 om het idee te ontwikkelen, testen en te vercommercialiseren. Uit 14 landen zijn 300 aanmeldingen gestuurd vanuit de CARICOM en de Organization of Eastern Caribbean States (OECS). Ondernemers waren gevraagd om voorstellen in te dienen voor onder andere innovatieve producten, diensten of bedrijfsmodellen in duurzame agribusiness, zonne-energie, watermanagement en recycling.
De landen die uitgekozen waren, zijn: Jamaica, Trinidad, Dominicaanse Republiek, Antigua en Barbuda, St. Kitts en Nevis, St. Lucia en Belize. Opvallend is dat onder de deelnemers veel vrouwen aanwezig waren.
Een aantal opvallenden ideeën betrof het maken van biobrandstof uit algen, ontzouten van zoetwater, alternatieve diervoeding en grondverbeterende producten voor landbouw. PoC-beurzen zijn ontwikkeld om ondernemers te helpen zichzelf te bewijzen in de waarden die hun bedrijf heeft. Wanneer een beurs wordt toegewezen, krijgen de ondernemers toegang tot adviesdiensten en netwerkmogelijkheden. Het CCIC is onderdeel van een mondiaal netwerk om innovatieve centra te creëren in onder andere Kenia, Ghana, Vietnam en Ethiopie.

error: Kopiëren mag niet!