Medische Zending start wervingscampagne voor gezondheidsassistenten

Met als slogan ‘MZ è gi o kasi, fu leri libi gosuntu fasi’, is de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) van start gegaan met haar wervingscampagne voor gezondheidsassistenten (gza’s). Personen die zich willen inzetten voor de gezondheidszorg in het binnenland kunnen solliciteren om opgeleid te worden tot gza. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat gegadigden bereid moeten zijn te wonen en te werken in het binnenland. Als enige primaire zorgverlener in het binnenland van Suriname, is optimale dienstverlening van belang voor MZ. Deze dienstverlening ligt in het binnenland voornamelijk in handen van gezondheidsassistenten. De slogan heeft er alles mee te maken dat de cursisten gedurende de opleiding alles leren over een gezonde leefstijl. Nadat zij geslaagd zijn, moeten zij dit weer overbrengen naar de gemeenschap waar zij werken. Het is een 4-jarige opleiding, waarvan het schoolprogramma per leerjaar is onderverdeeld in een theoretische en praktische fase. De stages worden gedurende de 4 jaren niet alleen in het binnenland gelopen, maar ook bij diverse gezondheidsinstellingen in de stad. Om als gza te kunnen fungeren in het binnenland moeten diverse competenties verworven worden, zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden, discipline, plannen en organiseren. De gza moet ook omgevingsbewust zijn. Deze 4 jaren worden afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen. Wanneer deze succesvol is afgelegd, komt de cursist in aanmerking voor het diploma van gezondheidsassistent, erkent door het ministerie van Volksgezondheid. Momenteel is de Medische Zending druk doende mogelijkheden voor vervolgopleidingen met het gza-diploma te creëren wat de keuze voor het beroep aantrekkelijker moet maken voor jongeren. De beroepsactiviteiten die al in de opleiding aan de orde komen, zijn onder andere: gemeenschapsparticipatie in gezondheid bevorderende activiteiten, het geven van educatie op de polikliniek en op locatie, prenatale en postnatale consultatie, het verrichten van ongecompliceerde baringen, uitvoeren van paramedische en verpleegtechnische werkzaamheden, consultatie en immunisatie en tandheelkundige dienstverlening en preventie.
Degenen die belangstelling hebben voor deze opleiding moeten in het bezit zijn van een bewijs van overgang van mulo 3 naar 4 (dagopleiding) of een lbgo-diploma op zak hebben. Degenen die dat niet hebben, moeten dan een opleidingsbewijs hebben dat naar oordeel van het ministerie van Onderwijs en de directie van de Medische Zending gelijk gesteld kan worden aan bovengenoemde vereisten. Verder moeten gegadigden een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen. De voorkeur van de Medische Zending voor de opleiding tot gza gaat uit naar personen met affiniteit voor het binnenland. De campagne wordt in zowel het binnenland als Paramaribo uitgevoerd en duurt tot 22 augustus 2014, aldus de afdeling Public and Community Relations van de Medische Zending.

error: Kopiëren mag niet!