Lailat al-Qadr

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Eén van de laatste tien nachten van de maand Ramadan wordt Lailat al-
Qadr genoemd. Lailat al-Qadr wordt ook vertaald in de zin van: de nacht van de grootsheid of majesteit. In de Heilige Koran wordt hiervan duidelijk melding gemaakt. In het Nederlands vertaald luidt het als volgt: “Waarlijk, Wij hebben hem in Lailat al-Qadr geopenbaard. En wat zal u doen begrijpen wat Lailat al-Qadr is? Lailat al-Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en de inspiratie (al-ruh) dalen daarin met verlof van hun Heer voor ieder gebod (amr) neer. Vrede! Die duurt tot het aanbreken van de morgen.”
Er wordt hier van deze nacht gesproken als de nacht waarin de Heilige Koran geopenbaard werd en er wordt verder gezegd dat het de nacht is waarin de engelen en de inspiratie neerdalen. Het wordt nu ook wel de laila mubaraka genoemd: “Beschouw het Boek, dat (de waarheid) duidelijk maakt: Waarlijk, Wij hebben het in een gezegende nacht geopenbaard – waarlijk, Wij waarschuwen immer. – Daarin wordt ieder wijs gebod (amr) duidelijk gemaakt, een gebod (amr) van Ons” (H.K. 44:2-5).
Het is duidelijk dat op beide plaatsen in de Heilige Koran gesproken wordt als in die nacht te zijn geopenbaard en dus in de maand Ramadan. Hiermee wordt aangetoond dat het een nacht in de maand Ramadan is. De Heilige Koran werd in die nacht geopenbaard en de eerste openbaring kwam in die nacht tot de profeet via engel Gabriel, en wel in de grot ,,Hira”.
De allereerste openbaring was ,,Iqra bi iesme rabbikallazie galak”, hetgeen betekent
,,lees in de naam van uw Heer die u geschapen heeft”. Onder ,,lees” moeten wij hier
verstaan: lees, leer, ontwikkel jezelf, vergaar kennis, zodat jij weet hoe je op de beste
manier naar tevredenheid van Allah je leven moet doorbrengen – jouw wereldse
leven en jouw geestelijke leven.
Hij wordt ook de nacht van de meting genoemd, omdat daarin de grondslag van een nieuwe openbaring aan de wereld werd gelegd, die elk gebod (amr) vol wijsheid en kennis (hakim) bevat. Om die reden wordt hij een gezegende nacht of de grootste nacht genoemd. De lailat al-Qadr is daarom als het ware de gedenkdag van de openbaring van de Heilige Koran en wordt
elk jaar door de moslims herdacht op de 27ste (in de nacht tussen de 26ste en de 27ste vastendag). Afhankelijk van wanneer je als moslim begonnen bent met te vasten, kan deze nacht ook anders uitvallen. Voor al degenen die op zaterdag 28 juni hun eerste vastendag hebben gehad en die dus op vrijdag 27 juni hun eerste Tarawieh-avond hebben gehad, is het op donderdag 24 juli de nacht van Lailat al-Qadr. Zoals reeds is aangehaald, worden de laatste tien dagen van de maand Ramadan in acht genomen als dagen van devotie, in die mate dat het een moslim in deze tien dagen toch gegund wordt een ascetisch leven te leiden door in de moskee te blijven en zich van alle wereldse zaken af te scheiden.
Verscheidene hadith’s tonen aan dat de moslims deze nacht moeten zoeken als één van de oneven nachten in de laatste tien nachten van de maand Ramadan (Bu. 32:3), dus de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste of 29ste. Volgens sommige hadith’s is dat de vijfentwintigste, de zevenentwintigste of de negenentwintigste nacht van de maand Ramadan. Een zekere hadith zegt dat aan enige van de metgezellen van de profeet Lailat al-Qadr werd getoond in hun dromen in de laatste zeven nachten (MM. 7:9-ii). Men dient er rekening mee te houden dat Lailat al-Qadr een geestelijke
belevenis is, omdat het de geestelijke en niet de fysieke belevenis van de profeet was.
Zoals de laatst aangehaalde hadith aantoont, was het de geestelijke belevenis van de
metgezellen, waardoor het niet kan worden waargenomen als een fysieke belevenis of een nacht met enige fysieke verandering. Het is de geestelijke belevenis van de persoon die zich in de maand Ramadan inspant om dichterbij tot God te komen.
Er is een duidelijke relatie tussen het heilige boek van de moslims, de Heilige Koran, en de maand waarin haar openbaring begon. De Heilige Koran, een eeuwige en universele boodschap van waarheid, wijsheid en geloof, is een complete en perfecte levenscode, begrijpelijk en ongeschonden, bedoeld als leiding voor hen die het bestaan van de Almachtige erkennen. Het leert de mens hoe gemeenschappelijk te leven en wijst ons op het geduld en de levenshouding die van ons verwacht worden, omdat we verantwoordelijk zijn tegenover ons zelf, ons gezin en de hele samenleving. Veel groepen kunnen niet verder denken dan hun volk, hun ras, hun land of hun godsdienst, maar de Islam leert ons dat we als gelovigen verplicht zijn ons in te zetten voor het welzijn van de hele mensheid.
Ramadan betekent in wezen niets anders dan een praktische demonstratie van zelfbeheersing, opoffering en sociaal gevoel, met een fundamenteel doel, en dat is Allah’s welbehagen.
De Heilige Koran beschrijft de gelovigen als het “beste volk, voortgebracht voor het welzijn van de mensheid”. Er wordt hierbij geen landsgrens of ras genoemd, maar als enig
kenmerk “geloof”.
Aan de gehele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de moslimbroeders
en -zusters wordt een gezegende Lailat al-Qadr toegewenst
Sjaak Abdul

error: Kopiëren mag niet!