‘Vissers te Bigi Pan moeten een vereniging in het leven roepen’

Een groep vissers heeft bij de redaktie van Dagblad Suriname aangegeven dat zij oneens is over de samenstelling van de beheersautoriteit van het Bigi Pan-gebied. Daarnaast geven de vissers aan dat er geen eenheid is onder de vissers, waardoor er problemen ontstaan. Zij geven aan dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de visserijsector niet onder controle kan houden vanwege de vele verplichtingen. ‘Bigi Pan moet een onderhoud krijgen en het moet beheerd worden’, geeft een der visser aan die anoniem wenst te blijven. De vissers geven aan dat het goed is als er deskundigen zitting hebben in de beheersautoriteit, maar er moet ook iemand zitting in hebben die het gebied goed kent. Volgens hen kennen de vissers het gebied heel goed. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh geeft aan voorlopig het gebied onder het ‘s Lands Bosbeheer Nickerie valt. Dus als de vissers problemen hebben dan moeten zij het aangeven bij LBB.
Parlementariër Rashied Doekhie geeft aan dat de vissers te Bigi Pan een vereniging in het leven moeten roepen. In de beheersautoriteit welke in het leven wordt geroepen voor het Bigi Pan-gebied, hebben alle autoriteiten zitting. Ook de Visserijdienst. Doekhie geeft aan dat er ordening moet komen met betrekking tot de vergunningen van de vissers. ‘De meeste vissers hebben niet eens een vergunning’, zegt het DNA-lid. Volgens hem moeten zij werken aan een vereniging. Ook moet er eenheid komen onder de vissers. ‘Als de vissers een vereniging hebben, dan kan er iemand namens hen zitting hebben in deze autoriteit. Het heeft niets te maken met het kennen van het gebied, maar de noodzaak is dat het gebied een beheer krijgt’, zei hij. Doekhie geeft aan dat alles in kannen kruiken is. De infrastructuur wordt in orde gemaakt en de beheersautoriteit zal spoedig een feit zijn.

error: Kopiëren mag niet!