VKS stuurt sommatiebrief naar STKM

Uiterlijk het komende weekend krijgt de Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) de gelegenheid om te reageren op een voorstel van de Vereniging van Keuringinstanties (VKS). Doet zij dat niet, dan spant de VKS onmiddellijk een kort geding tegen haar aan. Dat is vervat in een sommatiebrief die de VKS donderdag via haar advocaat zal doen toekomen aan de stichting. Voorts zal de VKS op donderdag 10 juli 2014 wederom een meeting beleggen om de leden te informeren over de gang van zaken. Uit eerdere briefwisseling tussen partijen omstreeks eind juni blijkt dat de STKM wegens uitlandigheid van haar voorzitter “niet beschikbaar is voor bestuursaangelegenheden”. De VKS verwierp het excuus door te stellen dat de STKMS ook nog beschikt over een ondervoorzitter die het geschil wel kon behandelen. Aan de stichting is toen een ultimatum tot 4 juli gesteld voor ontvangst, echter zonder resultaat. Het geschil tussen de stichting en VKS concentreert zich rond het vastgesteld maximum van drie wagens per uur voor de keuring.
Anil Nankoesing, voorzitter van VKS, zegt dat de maatregelen van de STKM de ondernemingen langzaam dooddrukken. ‘Het zorgt voor lange wachttijden en heeft een heleboel loperij voor de klanten tot gevolg.’ VKS stelt zich op het standpunt dat de STKM per bedrijf moet gaan kijken naar de aanwezige infrastructuur en bemanning om vervolgens op basis daarvan te bepalen hoeveel wagens er gekeurd kunnen worden per uur. Nankoesing zegt dat de STKM sinds de keuringen zijn begonnen, geen nieuwe training dan wel herhalingscursussen heeft gedraaid voor de bedrijven. De eerste vergunning van 2010 was een jaar geldig. Toen is beloofd dat er een refreshment zou volgen, hetgeen is uitgebleven tot nu toe. Middels een officieel schrijven heeft de stichting toen de vergunning verlengd voor onbepaalde tijd. Voor een refreshment wordt er al SRD 1.000 per persoon betaald. Wie voor de eerste keer de training volgt, betaalt SRD 2.000 per persoon. Landelijk zijn er al 50 keuringsinstanties voor drie categorieën motorrijtuigen. Personenwagens en gewone pick-ups worden sinds januari voor SRD 90 gekeurd. Grote pick-ups en bussen vanaf een bepaald tonnage worden gekeurd voor SRD 178 en vrachtwagens voor SRD 340.

error: Kopiëren mag niet!