Eerstesteenlegging bouw CBB-kantoor Santodorp

eerste steenlegging bouw CBB kantoor te SantodorpMinister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza) en minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) hebben op woensdag 9 juli de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuw Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) kantoor dat in het ressort Santodorp gevestigd zal zijn. Dit bureau werd in het jaar 2005 ondergebracht in een huurpand, omdat het kantoor in een deplorabele staat verkeerde.
Het CBB-kantoor is een belangrijke instantie waar men terecht kan voor verschillende bescheiden variërend van een uittreksel tot aanvraag van een paspoort. Volgens de minister van OW is het de overheid die zorg moet dragen dat dergelijke dienstverlenende instanties dichter bij het volk worden gebracht. De overheid is in dienst van de samenleving en de dienstbaarheid moet getoond worden. Op deze wijze wordt er invulling gegeven aan de decentralisatiegedachte, aldus de minister. De minister deed een oproep aan de directievoerder van het project om er zorg voor te dragen dat de oplevering conform de gestelde eisen en binnen de vastgestelde tijd geschiedt. Bij enige vertraging wenst hij persoonlijk verwittigd te worden.
Volgens de minister van Biza zijn een goede behuizing en meubilair niet voldoende voor de dienstverlening naar de gemeenschap toe, maar ook de volle 100% inzet van het personeel. Voor een betrouwbaar bevolkingsbestand moet de verantwoordelijkheid gelegd worden bij het CBB en zijn personeel.
De oplevering van het nieuwe gebouw moet in december 2014 een feit zijn. Dit bureau moet de persoonsgegevens bijhouden van een deel van Paramaribo Zuid-West, alsook een deel van het district Wanica.

error: Kopiëren mag niet!