Illegale visverwerking te Tammenga

Vermoedelijke illegale (2)
Vermoedelijke illegale (3)
Vermoedelijke illegale (4)
Vermoedelijke illegale
Vermoedelijke illegale (1)De buurtbewoners van het ressort Tammenga hebben geklaagd dat ze last hebben van stank die ontstaat, doordat er vis wordt verwerkt in de Filiciastraat te Tammenga. Naar aanleiding van deze klacht zijn de leden van het districtscommissariaat Zuid-West gisteren op stap gegaan om deze kwestie te onderzoeken. Dagblad Suriname ging mee en heeft kunnen constateren dat de buurtbewoners gelijk hebben. Het gaat erom dat een visverwerkingsbedrijf te Belwaarde in het district Commewijne haar vis verwerkt en vervolgens in een huis te Feliciastraat opslaat. De eigenaar van het bedrijf heeft de vergunning gehad om visblazen te Belwaarde in het district Commewijne te verwerken. Maar het vermoeden bestaat dat de Chinese ondernemer de visblazen in de Feliciastraat verwerkt. Het zijn visblazen die de verwerkers drogen om die vervolgens naar het buitenland te exporteren.
De districtssecretarissen van het commissariaat Zuid-West hadden een week geleden de situatie waargenomen. De districtssecretaris van Zuid-West, Roy Roozer, vertelt aan Dagblad Suriname dat de ondernemer de visblazen vorige week nog op de grond droogde. ‘Dit hebben we geconstateerd en vervolgens gerapporteerd aan de districtscommissaris, Mike Nerkust. Maar gisteren heeft men alleen opgestapelde zakken met droge visblazen kunnen waarnemen. Verder is er ook rauwe vis in de freezer gevonden, maar dit kan niet als bewijs dienen dat de ondernemer de visblazen daar verwerkt. ‘Vandaag kijken we naar de hygiënische situatie’, zegt districtssecretaris Iwan Blokland. ‘Ook zullen we nagaan als de eigenaar een vergunning heeft om in Paramaribo zijn vis te verwerken. Wij zijn van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat Zuid-West en kunnen zelf waarnemen, maar indien er behoefte is aan meer specialisatie wordt het Bureau Openbare Gezondheidszorg of de afdeling Milieu-inspectie erbij betrokken’, vertelt Blokland verder.
De ondernemer wilde in eerste instantie de poort niet opendoen. Na interventie van de politie deed hij dat wel. Daar aangekomen, trof men zakken met visblazen aan die al gereed waren voor de export. De ondernemer te Feliciastraat heeft toegegeven dat het bedrijf geen vergunning heeft om daar vis te verwerken. In de vergunning is opgenomen dat het bedrijf haar vis te Belwaarde kan verwerken. ‘Een vergunning is aan plaats en tijd gebonden’, aldus districtssecretaris Iwan Blokland. Echter geschiedt de verwerking niet op de juiste locatie en manier. Daarom heeft de districtssecretaris de ondernemer verboden zijn vis elders te verwerken en op te slaan dan in de vergunning aangegeven. De vergunning is ingevorderd en de eigenaar moet deze persoonlijk bij de dc gaan halen. Dit onderzoek is door drie afdelingen van het commissariaat gedaan. Het betreft de afdelingen Milieu Gezondheidsdienst (MGD), Beheer Bestuursressorten (BBR) en het Burger Informatiecentrum (BIC).
Het visverwerkingsbedrijf te Belwaarde is nog niet waargenomen. De waarneming valt niet onder de bevoegdheid van dc Nerkust, maar onder de bevoegdheid van dc Pollack. Als reactie hierop zegt dc Pollack aan Dagblad Suriname dat hij nog niet op de hoogte is van deze kwestie. Pas als blijkt dat het visverwerkingsbedrijf zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, zal hij stappen ondernemen.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!