Herdenking Keti Koti

De jaarlijkse herdenking van Keti Koti is om aandacht te vragen voor de gevolgen van de slavernij uit het verleden. Met de afschaffing van de slavernij werd de basis gelegd voor de menselijke en maatschappelijke vrijheid. Keti Kotie heet officieel: “Dag der Vrijheden”. Het behoort tot één van de
erfenissen van de slavernij. Het slavernijverleden, een verbijstering over het mensonterend handelen. Dit koloniaal verleden is diep verankerd in ons alledaags leven. De verhalen die horen bij het slavernijverleden moeten we blijven vertellen. Bij de viering van de vrijheid en het herdenken van de dappere
strijd van onze voorouders tegen de slavernij, sta ik stil bij het positieve dat we kunnen halen uit de kracht van onze voorouders, die zich vruchtbaar hebben verzet tegen deze vorm van onderdrukking. Onze voorouders, die voornamelijk uit Afrika, als slaven naar Suriname zijn gebracht, zijn slachtoffers geweest van de slavernij. Als slaven waren de voorouders overgeleverd aan de grillen en grollen van de slavenhandelaren en slavenmeesters. Zij moesten onder zeer slechte omstandigheden werken. Deze mensonterende handelingen zijn helemaal niet te rechtvaardigen. Ik betreur de slavernij ten zeerste, het mag zich nooit meer herhalen. Na de Keti Koti, op 1 juli 1863, waren de slaven de overwinnaars van het geweld. De ontworsteling aan de vernedering en de nederigheid was voorbij. Ik denk met trots aan deze heldhaftige Marrons en aan alle anderen die de slavernij verwierpen. Ik denk ook met voldaanheid aan de Surinamers van elke afkomst die, ondanks de onderdrukking van de Afro-cultuur, ook lang na de afschaffing van de slavernij de Afro-cultuur in haar geheel hebben behouden en verder hebben ontwikkeld. Ik doe een beroep op u allen, om de positieve energie en kracht van het slavernijverleden levend te houden. Laten we Keti Koti blijven herdenken. Er is alleen een gezamenlijke toekomst, als we het verleden recht in de ogen kunnen kijken. Ik feliciteer de hele natie met de viering en herdenking van Keti Koti 2014.
Keti Koti firi a fri sang unu kisi katibo keba, no suku ing baka, bigi lobi nanga brassa gi alla sma, awans ope unu dé. Wan switi Manspasi 2014.
God bless you all.
Chan Santokhi

error: Kopiëren mag niet!