‘Ik heb nimmer schadevergoeding ontvangen, noch een verontschuldiging aangeboden gekregen’

Ik heb nimmer schadevergoeding ontvangen 1Sanjai Jairam geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat zijn echtgenote zeer onrechtvaardig is behandeld door het Medisch Tuchtcollege. Zijn echtgenote heeft vorig jaar zeven operaties ondergaan totdat het OK-team van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) een gaaskompres van 30x30x1 cm had gevonden in haar buik. Op 17 januari 2013 werd zijn echtgenote geopereerd door gynaecoloog Rao en chirurg Liem en het OK-team van het LMSZN. Het team was na de operatie vergeten het gaaskompres te verwijderen uit de buik van de patiënt. Sanjai geeft aan dat de gynaecoloog hem na de operatie kwam vertellen dat zijn echtgenote gelijk had om al die tijd te klagen van de pijn. De gynaecoloog vertelde hem dat door het ontbreken van de baarmoeder, die bijkans zeven jaren geleden verwijderd was door hem, de darmen naar beneden waren gezakt, waardoor er een enorme druk op beide eierstokken was ontstaan. ‘De gynaecoloog vertelde mij dat door deze druk de rechtereierstok van mijn echtgenote volledig bekneld was geraakt en donkerbruin was geworden. Hij gaf te kennen dat op grond hiervan hij genoodzaakt was beide eierstokken tezamen met de beide eileiders te verwijderen. Maar bij een CT-scan bij Hofwijks in Paramaribo bleek dat de eierstokken er nog waren en dat er een witachtig iets bevond in de buik van mijn echtgenote, dat daar niet thuis hoorde.’
Totdat het OK-team op 21 juni vorig jaar door een operatieve ingreep erachter kwam dat het een gaaskompres was. Er was toen door het team van het LMSZN aangegeven dat er een onderzoek zou komen door het Medisch Tuchtcollege. Bij navraag bij de Geneeskundige Commissie de afgelopen week is aan mij aangegeven dat de Geneeskundige Commissie eindelijk klaar is met haar onderzoek van 19 maart 2013. Naar zeggen van een commissielid heeft de voorzitter van de commissie, drs. Mangroe, het onderzoeksrapport reeds opgestuurd voor de geneeskundig inspecteur, de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Helaas blijkt dat de geneeskundig inspecteur, die conform de Wet Medisch Tuchtrecht 1944 middels een schriftelijke klacht de zaak aanhangig kan maken bij het Medisch Tuchtcollege, tot heden verzuimd heeft zulks te doen.
Nog geen zaak bij Medisch Tuchtcollege
‘Natuurlijk ben ik conform de wet zelf ook bevoegd om een klacht tegen het handelen van de geneesheren en of de ziekeninstelling aanhangig te maken bij het Medisch Tuchtcollege. Echter ben ik ervan uitgegaan dat een onderzoek door de Geneeskundig Commissie, dat geleid wordt door medische deskundigen enerzijds en de toegang die de Geneeskundig Commissie vanuit haar bevoegdheden heeft bij de te onderzoeken personen en instanties, een objectief deskundigen onderzoek is en met weinig blinde muren verricht is, wat een behandeling door het Medisch Tuchtcollege alleen maar kan bespoedigen. Zo een onderzoeksresultaat zou effectiever zijn voor het Medisch Tuchtcollege dan een lijst van feiten opgesomd door de belanghebbende zelf. Nu blijkt dat de geneeskundig inspecteur met het onderzoeksresultaat van de Geneeskundige Commissie, dat verricht is op verzoek van mij, geen zaak aanhangig heeft gemaakt bij de Medisch Tuchtcollege. Vandaar dat ik gemeend heb om zelf alle feiten en handelingen op te sommen en te overhandigen aan het Medisch Tuchtcollege. Daarnaast zal ik binnen de kortste tijd de geneesheren en of de ziekeninrichting, door wiens nalatigheid dan wel grove onkunde ernstige schade is ontstaan bij mijn echtgenote, aansprakelijk stellen ingevolge het Surinaams Burgerlijk Wetboek en het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Ik heb nimmer een schadevergoeding ontvangen, noch een verontschuldiging aangeboden gekregen van het ziekenhuis! Ik betreur het ten zeerste dat zelfs een oproep in De Nationale Assemblee, en bij de president van de Republiek Suriname niet heeft kunnen leiden tot een serieuze aanpak van de zaak. In de huidige Republiek Suriname wordt er geen waarde meer gehecht aan de belangen van de burger! Is Suriname werkelijk vervallen tot een bananenrepubliek van een groepje elite vriendjes?’, aldus Jairam.

error: Kopiëren mag niet!