Staatolie maakt stap naar olieboringen op zee

Frontfoto 1Onlangs heeft Staatsolie het 2D Near Shore Seismic programma gelanceerd, waarbij op 25 juni de laatste 2 boten te Nieuwe Haven aankwamen voor het konvooi van 3 boten en 1 kustwachtboot. Het programma is een exploratieproject om de plaatsen te lokaliseren waar mogelijk olie gevonden kan worden vlak voor de kust van Suriname. Het is de visie van Staatsolie om leidend te zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname. Hierbij wil het bedrijf een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving. Om dit te bereiken is Staatsolie begonnen met een Near Shore Project, waarbij dichtbij de kust gezocht wordt naar olie om deze uit de grond te halen. Het project is in een beginstadium. Het is de bedoeling om tussen 2026 en 2030 internationaal te kunnen opereren. Hiervoor is de gehele kuststrook gereserveerd voor Staatolie en worden alleen nog de blokken die offshore zijn, uitgebaat door internationale bedrijven. Momenteel zijn de rivieren en ‘Near Shore Block 4’ al doorzocht naar oliebronnen als pilot voor het seismisch programma. Hierbij is 914 km doorgenomen en zijn er 127 mogelijke bronnen gevonden. In het aankomende seismische programma is het de bedoeling dat de gehele kuststrook wordt doorgelicht, waarbij de kennis van ‘onshore’ bronnen aan elkaar gekoppeld wordt om de gehele olievoorraad van Suriname in kaart te brengen. “Vanaf nu gaat Staatsolie op zoek in het water. “De opbrengsten zijn groter, maar het is ook veel duurder dan op het land. Het is wel een fundament voor transitie en groei om deze stap te zetten”, aldus B.W. Dwarkasing, onderdirecteur Exploratie en Petroleumcontracten.

error: Kopiëren mag niet!