Alleen kinderen van leerkrachten mochten repetitie opnieuw maken

Recent heeft zich een voorval voorgedaan in de zesde klas van de lagere school van de Openbare School 2 te Nickerie. De schoolkinderen maakten repetitie in een bepaald vak. Later bleek dat een leerling van de klas, die toevallig de dochter is van het onderhoofd, en een andere leerling, die de zoon is van een andere leerkracht van die school, slecht hadden gewerkt. Aan hen werd de mogelijkheid geboden om het repetitiewerk opnieuw te maken. Betreffende deze kwestie is er een klacht ingediend bij de inspectie van het Bureau Lager Onderwijs wegens vermeende fraude.
Het hoofd van de school, Frits Morsen, geeft desgevraagd aan Dagblad Suriname mee dat een team vanuit Paramaribo belast zal worden met het onderzoek. De inspectie is door hem ingeschakeld. Hij wilde echter niet verder ingaan op de vermeende fraudeleuze handelingen. ‘Als de tijd rijp is, zal ik het uitleggen, het is nog te vroeg daarvoor.’ Informatie heeft Dagblad Suriname ook bereikt dat een leerkracht van die school aangerand zou zijn geworden door een collega. Ook deze beschuldiging wordt bevestigd door Morsen. De leerkracht zou inmiddels door tussenkomst van de inspectie zijn gemuteerd naar een andere school.
Over het opnieuw maken van de repetitie sprak Dagblad Suriname ook met een leerkracht van een andere lagere school. Zij geeft mee dat indien het overgrote deel van de klas slechte cijfers heeft behaald, in afstemming met het schoolhoofd opnieuw een repetitie afgenomen kan worden. Al de leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de repetitie, met als regel dat het hoogste cijfer telt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!