Natuurwetten niet verkrachten

Naar het oordeel van sommigen in de samenleving zijn mens en dier gelijk. In welk opzicht dat zo is, wordt echter niet nader verduidelijkt. Een dier heeft immers bij zijn uiterlijke gedaante vrijwel geen gelijkenissen met de mens. Elk dier heeft even als de mens wel bloed in het lichaam. Maar het is de mens die met behulp van zijn gezond verstand alleen die over de aarde heerst. Het is de mens die alles ontwerpt en ook ten uitvoer brengt. In de technologie is de mens zeer bedreven. De mens verandert bijvoorbeeld de natuurproducten in kunstproducten ten einde de behoeften van de medemens te kunnen bevredigen. Het enige verschil tussen mens en dier is dat de mens een verstand heeft daardoor onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Bij dieren komen er evenals bij de mens twee geslachten voor en kunnen zij zich even als de mens op een natuurlijke wijze vermenigvuldigen. En de leefwijze tussen de man en de vrouw bij de mens is te vergelijken met andere levende wezens. Het is immers de man die zich intensief inzet om de vrouw voor alle kwaad te beschermen. Bij de vogels bijvoorbeeld is het mannetje dat zich optimaal inzet voor het bouwen van een nestje om de eieren van het vrouwtje te laten broeden en vervolgens dat het vrouwtje de kleintjes de moeder warmte geeft, tot dat ze zelfstandig zijn geworden. Hier komt duidelijk de natuurwet uit de volmaakte schepping tot uitdrukking. Verder valt op te merken dat er in de dierenwereld het vrouwtje het mannetje volgt. En dit alles is vanwege de natuur zo geschapen. Deze wezens gaan niet tegen de natuurwetten in. Zij kiezen bijvoorbeeld niet voor het gelijk geslachtelijke liefde zoals dat bij de mensheid voorkomt. De schepping is volmaakt. Ze heeft in de behoeften van mens en dier adequaat voorzien om te kunnen leven op aarde. De verantwoordelijkheid van de mens jegens elkaar is duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het is de man die de vrouw moet beschermen voor alle kwaad. En de man beseft dat van nature ook. De vrouw voelt natuurlijk ook aan dat zij de man moet volgen. Er zal bijvoorbeeld bij het verkennen van een onbekende oerwoud door partijen zal de man zich verplicht voelen om de voorloper te zijn en dat de vrouw hem gelijk zal willen volgen. De man is vanwege de natuurwet de kostwinner voor de vrouw en of een gezin. Het blijkt in het algemeen dat een kind de moeder het meest aanhangt ten opzichte van de vader. En dit blijkt ook bij andere levende wezens het zelfde te zijn. Maar onder normale omstandigheden is een kind aan de vader gehoorzamer dan aan de moeder. Vooral zonen op oudere leeftijden. Uit onderzoek is komen vast te staan dat er tegenwoordig meer dames dan heren belangstelling tonen voor verdere studies in Suriname. Deze ontwikkeling moet goed in de gaten gehouden worden. Het gevolg hiervan zal zijn dat geleidelijk aan het de man zal zijn die de vrouw moet volgen. En dit is dan tegen de volmaakte schepping en de natuurwet als bovengenoemd. Wat is de oorzaak dat de meeste jonge mannen niet verder willen studeren? Is het misschien dat zij zich niet kunnen aanpassen aan het gezag van de jonge vrouwen die op de hogere opleidingen doceren. Heeft dit misschien te maken met de natuurwet. Heel jonge vrouwen proberen de verantwoordelijkheid die vanwege de schepping voor de man is weggelegd over te nemen. Voor vrouwen van hogere leeftijd die geen kinderen meer kunnen baren zou dat niet tegen de natuurwet zijn. Dit zou ook niet tegen de gevoelens van de man zijn zoals waarschijnlijk dat plaats vindt bij de jonge studenten. Vrouwen op hogere leeftijden mogen alle functies bekleden in de maatschappij en geen jonge vrouwen. Ze mogen wel hetzelfde verdienen als de man. Hopelijk wordt dit in acht genomen door de politiek in Suriname.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!