Minister Algoe moet de jaarverslagen (LVV) weer produceren

Ruim twee maanden terug is de heer ir. Soeresh Algoe benoemd tot minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij werd de opvolger van minister Hendrik Setrowidjojo ( 2010-2014). Als ik de nieuwsberichten volg, dan merk ik dat deze minister elke week in Nickerie is. Hij heeft al te kennen gegeven dat hij op jaarbasis ruim 100.000 ha rijstareaal wil inzaaien (op seizoenbasis wordt het 50.000 ha.). Een goed streven welke wij met ons allen volledig moeten ondersteunen. Maar de minister moet een realist blijven en niet te hoog vliegen. Op dit ogenblik wordt er gemiddeld minder dan 30.000 ha. ingezaaid per seizoen. Wil je van 30.000 ha. naar 50.000 ha. per seizoen komen, dan moet je ervoor zorgen dat per seizoen nog 20.000 ha. extra wordt ingezaaid. In procenten uitgedrukt komt dit neer op een verhoging van (20.000/30.000) X 100%= 66.67%. Minister Soeresh Algoe, ik hoop niet dat u in uw enthousiasme te hoog hebt gegrepen. U moet uw beleid bij LVV zo transparant mogelijk houden en alsnog de jaarverslagen van de periode 2010 tot en met 2014 in orde maken en dit beschikbaar stellen aan de president, de ministers, het parlement en allen die geïnteresseerd zijn in de landbouw, veeteelt en visserij in Suriname. U gaat die verslagen niet zelf maken. Het is wel zaak dat u uw werkarmen onmiddellijk hiervoor inzet, waardoor de jaarverslagen als nog op de markt verschijnen.
In de periode 2005-2010 heeft de toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de heer drs. Stanley K. Raghoebarsingh, elk jaar het jaarverslag van zijn ministerie geproduceerd en deze jaarverslagen waren ook beschikbaar voor geïnteresseerden. Dankzij de jaarverslagen kan ik heel nauwkeurig nagaan hoeveel ha. padie per seizoen/per jaar is ingezaaid. Na 2010 zijn er geen jaarverslagen meer geproduceerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ik ben die productiecijfers op de afdeling “Statistiek LVV”gaan zoeken, maar die cijfers kon ik niet krijgen omdat het hoofd van de afdeling opdracht had van de leiding van het ministerie om die gegevens niet aan derden te verstrekken. Ik hoop dat de jonge minister van LVV, de heer Algoe, de draad weer oppakt en de jaarverslagen tussen 2010-2014 weer op de markt brengt, waardoor wij het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij weer op de voet kunnen volgen. In Dagblad Suriname van vrijdag 20 juni heeft de onderminister van LVV, de heer Djoemadie Kasanmoesdiran, wat cijfers over het plantareaal van padie, export van vis, productie en export van groenten van 2010, 2011 en 2012 gepubliceerd. Een goed begin en wij kijken uit naar de volledige jaarverslagen van 2010 tot en met 2013.
De kleine rijstboeren in Suriname geven de strijd niet op, ondanks de geringe ondersteuning van de overheid. In de periode 2000-2010 hebben de rijstboeren 7 (zeven) keren financiële ondersteuning gehad van de overheid. Na 2010 hebben zij van deze regering in plaats van financiële ondersteuning extra government take moeten betalen. Op jaarbasis (bij een inzaai van 30.000 ha per seizoen, op jaarbasis wordt het 60.000 ha) betalen de rijstboeren in Suriname aan government take van ruim SRD.19.800.000,00. Voor het produceren van 1 ha rijst heeft men gemiddeld 165 liter diesel nog. Voor 60.000 ha wordt dus (60.000X 165 liter diesel) = 9.900.000 liter diesel. Als wij dit weer vermenigvuldigen met SRD 2,00 per liter voor government take, dan wordt dat op jaarbasis 9.900.000XSRD 2,00 = SRD 19.800.000,00. Zonder de rijstboeren zou de overheid dit geld niet verdienen.
De rijstboeren van Nickerie en enkele boeren uit Coronie en Saramacca worden opgeroepen om door te gaan met het produceren van rijst (volksvoedsel). De regering Bouterse/Ameerali is kampioen in het beloven en vertellen van mooie verhalen. Minister Algoe, u bent een vakman en u heeft een vol jaar gehad om uw beleid op een correcte manier uit te voeren. De boeren kijken vol verwachting naar uw verrichtingen uit.
Ruim zes maanden terug was er een meneer in Suriname gekomen om aan droge rijstbouw te doen. Op de televisie zag ik die meneer en zijn zoon uitleggen wat zij allemaal gaan doen. Hij sprak over een productie van 300.000 ton padie op jaarbasis. Ik schreef toen een artikel over de droge rijstbouw en bepaalde figuren (vooral meneer Limbopersad) werden erg boos op mij. Na zes maanden heb ik niks meer gehoord van die hele show die zij gegeven hebben bij de eerste oogst van enkele balen padie. Misschien kan minister Soeresh Algoe ons wat meer informatie verstrekken over de droge rijstbouw van ing. Bhika.
De Surinaamse rijstboeren zijn zeer harde werkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat na 1930 Suriname geen korrel rijst hoeft te importeren. Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft Suriname aardig wat rijst geëxporteerd naar het buitenland. Op de nieuwe minister van LVV, de heer Soeresh Algoe , doe ik als kind van een rijstboer een beroep om onze rijstboeren de nodige ondersteuning te geven, waardoor zij rijst blijven produceren voor de natie Suriname.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!