Kreek te Bazaltstraat versmald

kreekBewoners te Tourtonne hebben geklaagd dat enkele personen in hun eigen voordeel ertoe zijn overgegaan om delen van de afwatering aldaar te dempen. Meestal willen ze hiermee hun parkeergelegenheid uitbreiden. Ze vergeten echter dat hierdoor de afvoer van het water gestremd wordt. Het gevolg is dat bij hevige regenbuien het hemelwater niet snel genoeg kan wegstromen en de buurt onder water loopt. Het is van belang dat de desbetreffende districtscommissaris dit soort zaken ook in de gaten houdt. De secretaris van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost geeft aan dat hij nog niet op de hoogte is van deze kreekversmalling. Op de foto is er een beeld te zien van de kreekversmalling te Bazaltstraat.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!