Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco

Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco (3)
Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco (4)
Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco
Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco (1)
Ondernemers dragen voorstellen aan in kwestie Suralco (2)Middels een discussieavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) hebben enkele ondernemers voorstellen aangedragen in de kwestie Suralco. De inleider Anilkumar Padarath, ondervoorzitter van de KKF, merkte in zijn inleiding op dat er ook gekeken moet worden naar het spin-offeffect als Suralco weggaat. Verder moet rekening gehouden worden met de kosten die Suriname maakt en de kosten die Suralco maakt. Er moet ook gekeken worden naar het spin-offeffect naar de kleine ondernemers toe. Een van de voorstellen waarin vrijwel een ieder zich terug kon vinden, is dat de ter zake deskundigen bij elkaar moeten komen om de materie te bespreken. Verder zouden zij op hun beurt duurzame oplossingen moeten aandragen. Men was ook van mening dat de kwestie niet politiek en emotioneel benaderd moet worden.
Jane Mathoera merkte op dat gekeken moet worden naar de kosten en de baten van Suralco en van de overige dochtermaatschappijen. Als de kosten en de baten van de andere dochtermaatschappijen lager zijn, dan is het vrijwel zeker dat Suralco uit het land zal vertrekken. “Als we Suralco nu redden, wie zegt dat we Suralco over twee of drie jaar kunnen redden”, vroeg ze zich kritisch af. Zij is van mening dat de regering vooruit moet denken. Een ander voostel van één van de aanwezigen is dat de regering moest investeren in de centrale die Suralco voorstelt om energie via steenkool te produceren. Dit zal ervoor zorgen dat de kostprijs van aluinaarde bij Suralco omlaag gaat. Daarnaast moet de overheid de centrale uitbreiden om energie te produceren voor de EBS. Suralco krijgt dan de nodige stoom en EBS krijgt daaruit ook energie. Dit heeft als directe gevolg dat de EBS lagere energiekosten zal hebben niet alleen, maar ook de subsidie naar de EBS zal afnemen. Eind 2015 zal het dan zover zijn dat Suralco de benodigde stroom krijgt en eind 2016 zal EBS voorzien worden van energie. De thermische installaties kunnen als back-up gebruikt worden. Daarnaast moet de regering het Kabaleboproject verder uitvoeren. De mensen die worden afgevloeid, kunnen dan voor dat project aangetrokken worden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!