Opening Milieuworkshop met betrekking tot presentatie Milieu Publicatie

Opening van de Milieuworkshop met betrekking tot de presentatie van de zesde draft (3)
Opening van de Milieuworkshop met betrekking tot de presentatie van de zesde draft
Opening van de Milieuworkshop met betrekking tot de presentatie van de zesde draft (1)
Opening van de Milieuworkshop met betrekking tot de presentatie van de zesde draft (2)Deze week is voor de zesde keer een draft gepresenteerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), aangaande de Milieu Publicatie. Tijdens de opening waren er speeches van verschillende vooraanstaande actoren, die zich met de statistieken voor de Milieu Publicatie bezighouden. Milieustatistieken zijn nodig om beleid te kunnen maken. Zo is er onlangs het Minamata Verdrag geratificeerd en het REDD+ programma ondertekend. Dit zou niet mogelijk geweest kunnen zijn wanner men niet bij had gehouden waar het milieu uit bestaat.
‘In Suriname heeft men 29,6 ha bos per persoon en bestaat het voor 80% uit primair bos.’ Zo vermelde J. Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname. ‘Het land heeft alle mogelijkheden.’ Een goed milieubeheer bestaat niet uit enkel regulerende functies. Er is ook een culturele waarde voor degene die in het bos wonen. Goedschalk gaf aan dat Suriname momenteel in een tweesprong verkeert. Zo kan het land de kant opgaan, waarbij mineraalbronnen worden aangeboord, die vaak onbetrouwbaar blijken te zijn. ‘Daarnaast kan men leven van de rente, zonder in het kapitaal te snijden. Dit kan alleen met heldere cijfers.’ Dhr.Iwan Sno, directeur van het ABS, gaf een korte weergave van de ontwikkelingen die de Milieu Publicaties hebben doorgemaakt.
Eind jaren ’90 van de vorige eeuw zijn overheden allerlei verdragen gaan ratificeren, waarna er niets meer gebeurde. Dit kwam omdat alle verdragen voor capaciteitsproblemen zorgde. Het duurde dan ook tot 2005 dat een regionaal programma werd opgezet vanuit het Standing Committee of Caribbean Statisticians (SCCS), waarbij Suriname de vaandeldrager was om naast economische statistieken zoals ‘gender’ en ‘demographic’, ook milieustatistieken op te nemen. Vanaf dat moment werden ‘gender’ statistieken gemeten in oneven jaren en milieustatistieken in even jaren. ‘Eind juli, begin augustus worden de resultaten gepresenteerd’, aldus Sno.

error: Kopiëren mag niet!