Directrice Havo 2 in vrijheid gesteld

De directrice van Havo 2 die ter zake verduitstering in verzekering was gesteld, is dinsdag door de rechter-commissaris (rc) in vrijheid gesteld. Advocaat Oscar Koulen geeft desgevraagd te kennen dat hij inderdaad de strafpleiter is in deze case. Hij heeft intussen ook vernomen dat de rc de inverzekeringstelling heeft opgeheven. Aangezien zijn cliënt tot nog toe niet naar huis is gegaan, concludeert de raadsman dat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan met betrekking tot de vrijlating. Volgens informatie van de krant blijkt dat de verdachte een zuigeling thuis heeft. Hoogstwaarschijnlijk heeft de rechter haar op basis van dit feit naar huis gestuurd.
Vermeldenswaard is dat de vrouw het feit volmondig heeft bekend. Uit betrouwbare bronnen heeft Dagblad Suriname vernomen dat de onderdirectrice tot de ontdekking kwam dat het saldo, welke de school op de bank had liggen, een te min had van meer dan SRD 55.000. Zij deed na de ontdekking aangifte en de politie van Geyersvlijt verwees de zaak naar de afdeling Fraude. Volgens de politie is directrice V. donderdag op het bureau gebracht en is momenteel daar ingesloten wegens verduistering.
Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de directrice zich ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zij heeft het verduisterd bedrag kunnen lichten door gebruik te maken van een valse handtekening van een collega. De politie zegt dat slechts twee personen bevoegd waren om het schoolgeld te lichten van de bank. De verdachte heeft zonder medeweten van de andere persoon het geld gelicht en ten eigen bate aangewend. Momenteel is de directrice opgesloten in het cellenhuis van Geyersvlijt.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!