Leeflang ontevreden over bejegening vakbeweging

Vakbondsleider Murwien Leeflang is totaal niet tevreden met de wijze waarop de regering met de werkende klasse omgaat. Leeflang is van mening dat de regering niets heeft kunnen betekenen voor de werkende klasse in de afgelopen 4 jaar. De vakbondsleider maakt zich ook bezorgd over de kwestie van de penitentiaire ambtenaren. ‘Nadat de penitentiaire ambtenaren het werk hebben hervat, merken we dat ze nu rancuneus worden behandeld, terwijl staken een recht is van de werkende klasse, als de afspraken niet worden nagekomen’, zegt Leeflang. ‘Ik hoop dat de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname met een gepast antwoord komt tegen de rancuneuze handelingen.’
De government take zou de werkende klasse de das hebben omgedaan. Door de verhoogde government take zijn de prijzen de lucht ingegaan, maar zijn de salarissen niet opgetrokken. Doordat de koopkracht is gaan dalen, is onze munt gedevalueerd, meent Leeflang.
Ook op wetgevingsgebied heeft de regering teleurgesteld. ‘De uitzendbureaus rijzen als paddenstoelen uit de grond, terwijl er wetgeving op dat gebied is’, is de vakbondleider van mening. ‘Door de uitzendbureaus komen de mensen weinig tot niet in een vaste aanstelling. De contractanten hebben dan helemaal geen zekerheid’.
Ondanks de minister van Arbeid, Technologie en Milieu komt uit de vakbondsgelederen, zijn vele vakbondsleiders niet tevreden over de houding van de regering jegens de werkende klasse. ‘De minister zal zijn best hebben gedaan, maar de wetten zijn er niet’, was het antwoord van Leeflang op de vraag als het juist niet beter moest zijn met een vakbondsman die de scepter zwaait op een arbeidsministerie

error: Kopiëren mag niet!