Twee zelfmoordpogingen in Nickerie

In het afgelopen weekend hebben twee personen in het district Nickerie een verdelgingsmiddel ingenomen. Vrijdag heeft een 16-jarige jongen geprobeerd een einde te maken aan zijn leven door vermoedelijk grammoxone in te nemen. Volgens informatie heeft deze jongen het verdelgingsmiddel ingenomen, omdat zijn ouders het niet eens waren met de relatie die hij onderhield met zijn vriendin, een liefdesprobleem dus. In een vlaag van boosheid heeft de jeugdige een onbekende hoeveelheid pesticide gedronken. Hij wordt thans behandeld in het Dr. Lachmipersad Mungra Ziekenhuis in Nickerie.
Het tweede geval was op zaterdagmiddag. Toen heeft een 47-jarige man in Nickerie ook een bestrijdingsmiddel ingenomen. De buurvrouw doet haar relaas omtrent het gebeurde. Zij was echter niet thuis toe het geval zich voordeed. Toen zij op de betreffende dag thuis arriveerde, vernam zij dat de buurman grammoxone had ingenomen. Zij ging op onderzoek uit en ze merkte dat de man inderdaad het middel had ingenomen. Hij was op de bewuste middag dronken. Aan zijn schoonzoon, die bezig was te maaien, gaf de man te kennen dat indien hij grammoxone zou innemen, hem niets zou overkomen. Na zijn uitspraak voegde hij de daad bij het woord. Hierna rende hij naar de keuken om water te drinken. Hij weigerde naar het ziekenhuis te gaan. De familieleden hebben hem toch naar het ziekenhuis gebracht, alwaar de man dinsdag ten gevolge van het innemen van het verdelgingsmiddel is komen te overlijden. Enig motief voor deze handeling is waarschijnlijk niet aanwezig.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!