Waarom DOE tegen de begroting 2014 gestemd heeft

DOE heeft zich altijd pro-Suriname opgesteld en zal dat blijven doen. Dat blijkt duidelijk door de positieve opstelling wanneer de regering goed beleid maakt en het vervolgens ook op een goede wijze uitvoert.
Het is daarom jammer dat bijvoorbeeld de sloten op vorige begrotingen door de regering terug genomen zijn. Behandeling hiervan zou een wezenlijke bijdrage leveren om realisatiecijfers te kunnen vergelijken en beleid zoals nu uiteengezet beter te kunnen beoordelen.
Ook het terugnemen van de ontwerpwet Spaar- en Stabilisatiefonds door de regering wordt betreurd, omdat deze stap een goede aanzet zou zijn tot duurzame ontwikkeling.
Vaker is door DOE gewezen op gebrek aan samenhang in beleid. Sommige ministeries klagen over middelen die maar niet beschikbaar gesteld worden, terwijl hun begrotingen zijn goedgekeurd. Dat is slecht bestuur. Het kan niet dat sommigen floreren en anderen ‘kwineren’. Daarnaast is duidelijk hoe in sommige opzichten eenduidig beleid ontbreekt. Ministeries werken langs elkaar heen terwijl ministers samen zitting hebben in de Raad van Ministers en dus integraal zaken kunnen aanpakken. De wisseling van meer dan 10 ministers binnen vier jaar is een teken aan de wand, evenals het afbrokkelen van de oorspronkelijke coalitie.
Wij spreken waardering uit voor al het goede dat door de regering in de afgelopen periode is verzet. Wij zijn positief gestemd over onder meer alle plekken waar drinkbaar water beschikbaar gekomen is voor de bevolking, aanpak van delen van de infrastructuur, invoering toeristenvisum, invoering naschoolse opvang, woningen die gebouwd zijn. Tegelijk merken we op dat soms te snel gehandeld wordt zonder dat zaken goed voorbereid zijn. Daarnaast worden de goede daden van de regering overschaduwd door tal van schandalen.
Concrete voorbeelden: Schandalen op het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken vanwege slecht gevoerd beleid.
Maar ook besteding van Carifesta middelen, middelen voor de naschoolse opvang, betaling van € 1.4 miljoen aan een consultant ivm ontwerp van het ziekenhuis in Wanica zonder dat er met de resultaten iets zal worden gedaan. Ondertussen is er een design, build en finance conctract gesloten, met een andere onderneming. Vervolgens wordt er weer door Openbare Werken een bedrijf aangetrokken voor voorbereidingswerk en waar weer geld aan wordt uitgegeven.
Het niet nakomen van simpele subsidie verplichtingen , onder andere aan Stichtingen voor Bijzonder Onderwijs en Ziekenhuizen is structureel.
Ook het structureel niet-betalen van crediteuren die lang moeten wachten op hun geld is zondermeer ongepast. Velen die bijvoorbeeld aan Carifesta hebben meegewerkt wachten nog steeds op uitbetaling. Dit, terwijl op andere gebieden mooie sier wordt gemaakt.
Stemmen tegen het gehele beleid was dan ook verwachtbaar om een duidelijk signaal aan de gehele regering en de gemeenschap te geven dat DOE voor good governance, goed leiderschap en bestrijding van corruptie onder alle omstandigheden staat.

error: Kopiëren mag niet!