Uitslag SOL-loterij geërodeerd

1uitslag Sol fraudeDe uitslag van de recente SOL Go Further actie, waarbij een Ford Ranger te winnen was, is het resultaat van fraude. ‘We zijn verrast over het gemak en de manier waarop zulke zaken vervalst kunnen worden’, aldus het bestuur van SOL tijdens een speciaal belegde persconferentie. ‘We hebben veel ruchtbaarheid gegeven aan deze actie en vinden het passend om ook het vervelende nieuws met de gemeenschap te delen. Het is een enorme teleurstelling dat zo een succesvolle actie op zo een manier moet eindigen.’
Nieuwe verloting volgens ander model
De actie ‘SOL Go Further Win A Ford Ranger’ duurde in totaal 10 weken. De uiteindelijke trekking van het winnende lot geschiedde op 18 mei en er werd een gelukkige winnares bekendgemaakt. Gisteren verscheen het nieuws in de media dat er sprake was van fraude. ‘Alle bestaande loten zijn vernietigd en de auto moet weer terug in de gemeenschap.’ Hoe men heeft kunnen frauderen, is vooralsnog een raadsel. ‘Maar we zullen ons geen tweede keer aan deze steen stoten en hier lering uit trekken.’ SOL betreurt het ten zeerste dat niet alleen zij, maar ook de gemeenschap de dupe is geworden van ‘een organisatie of persoon die zich hieraan schuldig heeft gemaakt’.
Nadat het bekend werd dat er was gefraudeerd met de loten, deed het bedrijf meteen aangifte en zijn er stappen ondernomen om de uitslag van de loterij onverbindend te doen verklaren. Het doel van SOL is het organiseren van een nieuwe verloting op korte termijn. ‘Dat zal gebeuren volgens een nieuw, kortlopend model waarbij we hopen het vertrouwen van de gemeenschap in zulke loterijen terug te winnen.’ De nieuwe verloting zal pas plaatsvinden als het politioneel onderzoek is afgerond. Het bedrijf biedt middels de persconferentie haar excuses aan de gehele gemeenschap.
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!