Abdoel positief over financieel beleid overheid

AmzadParlementariër Amzad Abdoel geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij zeer tevreden is met de beantwoording van de minister van Financiën, Andy Rusland, voor wat betreft het financieel beleid dat gevoerd wordt. De minister heeft volgens Abdoel de recente cijfers gepresenteerd en een heel duidelijk beeld gegeven over hoe de overheidsfinanciën eruit zien. Het ziet er volgens de parlementariër behoorlijk positief uit. ‘We kunnen duidelijk merken dat er voorheen gewoon politiek werd gespeeld met de overheidsfinanciën.’ Volgens de minister is de binnenlandse schuld met 1.3 miljard afgenomen en dat komt door het rationaliseren van 2 rekeningen bij de Centrale Bank van Suriname.
Verder is een betalingsachterstand van SRD 137 miljoen en SRD 166 miljoen staat nog op pending bij de diverse vakministeries. Hiermede wordt de bewering van de oppositie, die eerder aangaf dat er een betalingsachterstand is van SRD 900 miljoen, ontkracht. Ondank het positief beeld zijn er nog steeds ondernemers die niet zijn uitbetaald. Abdoel om een reactie gevraagd, geeft aan dat er thans sprake is van een financieringsoverschot, hetgeen betekent dat de lopende inkomsten groter zijn dan de uitgaven. Ondanks dat gegeven is er niet altijd contant geld binnen om alle ondernemers uit te betalen. Wel mag gezegd worden dat de ondernemers thans veel sneller worden uitbetaald dan voorheen. Abdoel geeft aan dat in februari van dit jaar een vernieuwd systeem in gebruik is genomen, dat ertoe moet leiden dat de inkomsten afgestemd kunnen worden op de uitgaven.
Op de vraag wat de stand van zaken is voor wat betreft het stabiliteitsfonds, geeft Abdoel aan dat dat een aangelegenheid is van de regering. Zij hebben het wetsontwerp ingetrokken en wanneer het zover is, zal de regering deze weer aanbieden aan het parlement. Een stabilisatiefonds komt volgens Abdoel goed uit als de inkomsten uit een bepaalde sector steeds blijven toenemen. Hij ziet in dit stadium liever een woningbouwfonds of investeringsfonds komen. Met een investeringsfonds kan het ethanolproject bijvoorbeeld verder voortgang hebben, geeft hij verder aan. Op de vraag of de Rekenkamer wel optimaal functioneert, geeft de parlementariër aan dat de voorzitter van de Rekenkamer vooral enorm hard werkt. De Rekenkamer is er om controle uit te oefenen op de overheidsuitgaven en dat te rapporteren aan De Nationale Assemblee. Volgens Abdoel was de kamer een hele poos verwaarloosd en men werkte buiten de wet om. Inmiddels is die situatie rechtgetrokken. Volgens Abdoel is het verslag van 2012- 2013 reeds ter beschikking gesteld van het parlement.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!