Stichting Roses for Children in Suriname

Stichting Roses For Children in Suriname 1
Stichting Roses For Children in Suriname 2Met hun zeilboot, waar ze tevens op wonen, varen ze de wereld over om aandacht te vragen voor de rechten van het kind. Kapitein Dick en zijn vrouw Nikki, tevens mascotte van de stichting, zetten zich op deze manier al drie jaar in voor de stichting die opgericht is door de Nederlandse zanger Herman van Veen. “Hij kwam over heel de wereld en zag overal monumenten voor de Gevallen Soldaat. ‘Waarom dan niet voor het Onbekende Kind?’ dacht hij toen. Zo is het verhaal begonnen”, aldus Peter Duker, ambassadeur van Stichting Roses for Children en initiatiefnemer van Roses for Children Suriname.
Wereldmonument voor het Onbekende Kind
Het aanmeren van het schip bij de SMS-pier was de symbolische aankomst van de Stichting in Suriname en dat gebeurde in aanwezigheid van Carl Breeveld, Pater Kross, Sonny Waterberg en Robert Petri, de plaatsvervangend zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade. Kross en Waterberg zullen beiden zitting nemen in de stichting. Breeveld gaf aan bereid te zijn zich in te zetten voor de realisatie van het monument in Suriname en er wordt verwacht dat ook hij deel zal uit gaan maken van de stichting. “Één van de voorwaarden is wel dat er jaarlijks een herdenking plaatsvindt als een land meedoet”, aldus Duker. De komende periode zal hij zich bezighouden met het vinden van een locatie en een manshoge steen. “Het monument in Nederland bestaat nu uit 18 stenen van over heel de wereld en de bedoeling is dat het er 35 moeten worden. Daarnaast staat er dan in al die landen ook een steen met een glasplaat waar een roos in gegraveerd is. Samen is dat het Wereldmonument voor het Onbekende Kind.” Landen waar al een monument staat zijn onder andere Zuid-Afrika(Pretoria), Peru, Aruba, Senegal, IJsland en Frankrijk. Na Suriname zullen kapitein Dick en zijn vrouw verder varen richting Trinidad en Tobago waar zij wederom aandacht zullen vragen voor de stichting en de rechten van het kind.
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!