Softporno op tv maakt Abdoel ongerust

2 Soft Porno maakt Abdul ongerustDe NDP’er Amzad Abdoel vroeg de aandacht van de regering omtrent haar mediabeleid. Aanleiding was een film uitgezonden op een lokaal televisiestation overdag die door Abdoel aangeduid werd als softporno. Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag maakte hij gewag hiervan in het parlement. Volgens Abdoel is het onverantwoord om dergelijke beelden overdag uit te zenden. Hij bekritiseerde de bevoegde instanties die erop moeten toezien dat de verschillende programma’s die door de televisiestations vertoond worden, onderworpen worden aan een screening. Parlementsvoorzitter Jenny Simons wees Abdoel erop dat hij nadere informatie kan doorspelen aan de daartoe bevoegde autoriteiten.
Dagblad Suriname maakte ook contact met het NDP-assembleelid Rachied Doekhie. De verschillende televisiestations vallen deels onder de vicepresident en deels onder het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Volgens Doekhie is het hoog tijd dat er een mediaboard wordt ingesteld. Er is niet echt een commissie nu die de programma’s screent. Volgens Doekhie worden bij de uitgifte van een vergunning voor het oprichten van een televisiebedrijf verschillende eisen gesteld bij de vergunningsvoorwaarden. Structurele regelgeving voor het afdraaien van diverse programma’s en films ontbreekt echter.
Maandag wordt de begrotingsbehandeling hervat. Dan komt de regering voor de tweede maal aan de beurt voor het beantwoorden van de diverse vragen die door het parlement zijn gesteld.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!