Launch ‘Special Heroes’ op Mytylschool

Launch ‘Special Heroes’ op MytylschoolLeerlingen van de Mytylschool hebben op woensdag 14 mei kunnen meedoen aan de verschillende sport- en spelactiviteiten in verband met de launch van Special Heroes. Zij deden mee aan een aangepaste vorm van sport, waaronder speerwerpen en estafette met de rolstoel. Ook is er op die dag onder leiding van Letitia Vriesde gestart met atletiek. Special Heroes Suriname laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. ‘Het gaat erom dat kinderen met een beperking actief participeren in sport en de winnaars zijn dan de special heroes’, geeft Michael Dest, coach en trainer van de Ilonka Elmont Foundation, aan.
De launch van Special Heroes heeft in het kader van een scholings- en trainingsweek, onder andere georganiseerd door het Nationaal Paralympisch Comité van Suriname, plaatsgevonden. Deze workshop is maandag 12 mei van start gegaan en eindigt op zaterdag17 mei. Samen met afgevaardigden uit Aruba, Bonaire en Curaçao zullen deze week intensieve theoretische en praktische vaardigheden worden bijgebracht aan coaches en trainers om zo de begeleiding van kinderen met een beperking te professionaliseren en de Paralympische sportbeoefening meer bekendheid te geven. Het is ook de bedoeling om gezamenlijk bezig te zijn met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking om ze naar een hoger sportniveau te brengen, dat internationaal acceptabel is. Verder is deze training opgedragen aan alle Nederlandstalige Caricomlanden om hen te voorzien van alle nodige informatie over hoe om te gaan met kinderen met een beperking, aldus Michael Dest. De takken van sport die ook aan de orde zullen komen deze week zijn zwemmen, boccia en atletiek (foto: Regillio Derby).

error: Kopiëren mag niet!