Gainesschool koopt uiteindelijk pand

1 gaines school koopt eigen pand.1Na 44 jaar het pand te hebben gehuurd, heeft de A.L. Gainesschool aan de Kweeklustweg te Pontbuiten eindelijk het schoolgebouw gekocht van de eigenaar. De documenten moet de school nog ontvangen. De laatste storting in verband met de aflossing vond in april 2014 plaats. De koopsom bedroeg 30.000 euro. Gainesschool valt onder de paraplu van de African Methodist Episcopal Church Suriname (Amec). Op instigatie van ouders is schoolleider Inge Apai getogen naar de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs (SPCO) voor steun. Na toestemming van het schoolbestuur van Amec werd een verzoek tot steun ingediend. Door bemiddeling van SPCO heeft Zeister Zendingsgenootschap de zaak gefinancierd vanaf 2004. Het bestaande gebouw is in 2005 gerenoveerd, omdat bij de ondertekening van de koopovereenkomst met de toenmalige eigenaar het er zeer deplorabel uitzag. Apai, die al 18 jaar verbonden is aan deze school, reageert opgelucht. “Mijn hart gaat uit naar de vele kinderen van de omgeving die behoefte hebben aan deze school in eigen omgeving”, aldus Apai. Zij zoekt driftig naar nieuwe sponsors om in de grote vakantie het eigen gebouw weer een schilderbeurt te geven. Gaineschool telt 315 leerlingen en heeft in alle klassen van de onderbouw minstens 40 leerlingen. “En dat is te groot”, aldus Apai. Het probleem heeft de aandacht van de schoolleiding.

error: Kopiëren mag niet!