Crew Resource Management voor efficiënter, effectiever en veiliger werken in teams

crewDe Suriname Business Development Center (SBC) heeft een mini masterclass genaamd ‘Kennismaking tot Crew Resource Management (CRM)’ achter de rug. Volgens de SBC vormen teams (groepen, afdelingen) de kritische en essentiële schakel in alle organisatieprocessen. Een hoog opgeleide, ervaren en competente medewerker is zeker van belang. Maar juist het samenwerken en presteren als team zorgt ervoor dat producten en diensten er ook echt toedoen en de klant bediend kan worden. De organisatie van deze masterclass lag in handen van De International Management & Business Studies (IBMS) in samenwerking met het Suriname Business Development Center. De geïnteresseerden hebben onder andere kennis gemaakt met de nieuwste inzichten voor wat betreft crew resource management.
Tom Bijlsma, universitair docent Bedrijfswetenschappen en Management in Nederland, heeft in hoofdlijnen enerzijds de theorie en concepten en anderzijds de mogelijke meerwaarde voor een organisatie behandeld. CRM is een beproefde methodiek en visie om de samenwerking binnen teams te optimaliseren. Het gaat in deze om de soft skills en de competenties die de samenwerking binnen een team verhogen. Een aantal van deze competenties zijn cruciaal voor teams, die maar één kans hebben om veilig en effectief te presteren. Naast een duidelijke toename van veiligheid, aantoonbaar door minder (ernstige) (bijna-)ongevallen in teams van sectoren waar het is geïmplementeerd, neemt ook de efficiëntie van de bedrijfsprocessen van het team toe. De samenwerkingsgerichte skills zorgen ervoor dat men ook de processen waar het team verantwoordelijk voor is, beter en robuuster gaat inrichten. Door deze veranderingen blijken CRM-teams ook effectiever te werken.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!