Politiemannen waarschuwen voor exodus

Volgens ingewijden bij de politie in de rang van onderinspecteurs is er fundamenteel wat aan de hand met de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS). Voor het eerst in de geschiedenis heeft het KPS meer uitstroom van politiemannen dan instroom, constateren zij. Er liggen ontslagbrieven van politiemannen waar de korpschef geen uitvoering aan geeft. Er is een tendens, waarbij er veel mensen het korps gedemotiveerd verlaten vanwege ontevredenheid en mismanagement vanuit de korpsleiding. ‘De korpschef zwijgt over deze uitloop binnen zijn korps’, geven deze politiemannen aan. Het gaat om een aantal van ongeveer 300 politiemannen, en dit aantal blijft oplopen.
Er wordt ook selectief ontslagen verleend, terwijl de Personeelswet duidelijk aangeeft dat de korpschef moet tekenen voor ontslag. De korpschef houdt de ontslagaanvragen vast en probeert op deze wijze de uitstroom tegen te gaan. ‘Hij kan liever de eer aan zichzelf houden’, zeggen de politiemannen die een ontslagaanvraag hebben liggen bij de korpschef. Volgens bronnen hebben de politiemannen gesolliciteerd bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en er werd toen door de korpschef gebeld naar de governor van de CBvS om de sollicitaties ongedaan te maken. De gedupeerden vinden dat de korpschef misbruik maakt van zijn macht. Politiemannen zijn razend op de persoon van de korpschef, aangezien hij hun ontslag niet wil ondertekenen. De ontevredenheid van deze mannen heeft ook te maken met de kwestie over de toelating voor het volgen van een inspecteursopleiding. Ook wordt er gemeten met meerdere maten, zeggen deze politiemannen. Inspecteur Naarden van de afdeling Voorlichting geconfronteerd met deze informatie, geeft aan dat het hem niet bekend is dat zoveel politiemannen uit ontevredenheid ontslag hebben aangevraagd.

error: Kopiëren mag niet!