Ministerie van Sozavo verzorgt training over armoedebestrijding

Donderdag vond in het Lalla Rookhgebouw de sluiting plaats van de training ‘Poverty Reduction Projects’. Twee volle dagen werden de cursisten getraind op het gebied van armoede en armoedebestrijding. Vijf en twintig beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben deelgenomen aan deze training. Tijdens de training werd het belang van data-analyse om goed beleid rondom het aspect armoede uit te stippelen, behandeld. Volgens coördinator Angela Salmo was de training gericht om knowhow en ervaring te delen. De training werd verzorgd door Maliki, een Indonesiër uit Turkije van de Statistical, Economic and Research and Training Centre for Islamic Countries (Sesric). De Sesric organiseert trainingen voor instanties die verantwoordelijk zijn voor sociale programma’s en armoedebestrijding. Voor de trainer was het zijn eerste bezoek aan Suriname. Hij was onder de indruk van de cursisten die heel actief participeerden. Er werden discussies gevoerd en informatie uitgewisseld over de situatie aangaande armoede. Volgens Maliki zijn er tussen Suriname en Indonesië verschillen op het gebied van armoede. Één van de grootste verschillen heeft te maken met de populatie. Indonesië heeft een grotere bevolkingsdichtheid dan Suriname. Maliki is bereid wanneer nodig Suriname weer aan te doen. De training werd afgesloten met een certificaatuitreiking.

error: Kopiëren mag niet!