Beperkingen voor politiefunctionarissen bij maken overuren

Politieambtenaren ingedeeld in de verschillende afdelingen van regio Paramaribo hebben donderdag 8 mei een interne bekendmaking, inhoudende nadere instructies overwerk burgerpersoneel en politiepersoneel, ontvangen van Bureau Algemene Dienst betreffende de aanpassing van overuren. In de bekendmaking staat vermeld dat voor het personeel van regio Paramaribo vanaf 1 februari 2013, met betrekking tot overwerk, het volgende door de korpschef is bepaald: ‘er zal rekening worden gehouden met verloven en ziekteverloven, met dien verstande dat het aantal zieke- en verlofdagen zal worden doorberekend bij het verwerken en aandienen van overwerk. Indien er geen verloven of ziekendagen staan geboekt, geldt voor het politiepersoneel het aantal van 75 overuren per maand en voor burgerpersoneel zijn dat 60 overuren per maand.’
Uit de erbij vermelde tabel blijkt dat bij 1 tot 3 ziekendagen of verlofdagen de overuren teruggebracht zullen worden naar 65 overuren; bij 4 tot 6 ziekendagen c.q. verlofdagen worden de overuren verlaagd naar 55; bij 7 tot 9 ziekendagen c.q. verlofdagen zijn dat tot 45 uren; bij meer dan 10 dagen maakt men geen aanspraak meer op overuren voor werk verricht in die desbetreffende maand. Het komt erop neer dat overuren en verlofdagen samengetrokken zullen worden. Dagblad Suriname verneemt van wel ingelichte bronnen dat bij enkele van de politiestations deze aanpassing reeds in een vergevorderde fase van voorbereiding is. Dagblad Suriname maakte na het kennisnemen van deze informatie contact met de politie bondsvoorzitter, Robby Ramjiawan. Aan de krant deelt hij evenwel mee dat hij gisteren dat schrijven heeft ontvangen.
Uit de mededeling verneemt Ramjiawan dat het bestemd is voor het burgerpersoneel, dat afkomstig is van regiocommandant Centrum. De topman in de hoedanigheid van de bondvoorzitter wenst de leden (politieambtenaren), die in een onzekere situatie zijn komen te verkeren door deze berichtgeving, gerust te stellen dat nog steeds (de oude) bestaande regeling met betrekking tot het verrichten van overwerk geldt voor alle politiefunctionarissen. ‘Ik denk dat het om een fout in de redactie over de bekendmaking gaat, die volgens mij door de korpsleiding zal worden rechtgetrokken’, aldus de bondsvoorzitter.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!