‘Inspecteursopleiding KPS rommelt’

1 Het rommelt op de inspecteursopleidingEen aantal cursisten van de inspecteursopleiding 2014/2016 van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft Dagblad Suriname te kennen gegeven dat zij gedemotiveerd en gefrustreerd raakt door impopulaire maatregelen getroffen door de leiding van het KPS. Dagblad Suriname verneemt van een groep ontevreden cursisten dat zij geen recht hebben op studieverlof, alsook geen vrijstelling van dienst op hun examendagen, hetgeen in het verleden wel het geval was. Dit zijn enkele van de maatregelen die men dit jaar in het reglement heeft geplaatst. Een aantal is reeds afgehaakt vanwege het dictatoriaal beleid, daar zij geen inspraak hebben.
De Surinaamse Politiebond (SPB) is volgens de cursisten in een winterslaap vanwege accommodatie van de voorzitter als regiocommandant, ondanks het feit dat zijn vuistvuurwapen op onverklaarbare wijze uit zijn voertuig is ontvreemd. Verder zeggen ze dat de bondsvoorzitter de taal van de minister spreekt in plaats van adequaat voor hun belangen op te komen. Zij waren genoodzaakt om een rechtszaak aanhangig te maken om uiteindelijk aan de cursus te kunnen deelnemen. Ook wordt vernomen dat de in opleiding zijnde politiefunctionarissen niet bekend zijn met de slagingsnormen. Bovendien is niet bekend welke vakken mondeling zullen worden afgenomen en welke schriftelijk. Dit schijnt ook niet bekend te zijn bij de docenten.
Dagblad Suriname maakte contact met de onderinspecteur, Keshopersad Gangaram Panday, die ook niet op de inspecteursopleiding zit. Hij gaf in een interview aan dat hij persoonlijk nooit gevraagd is om op de opleiding te gaan, ondanks hij goed beoordeeld is door zijn vorige chef. Hij gaf verder aan dat ook al zou hij in de gelegenheid worden gesteld om de cursus te volgen, hij dat niet zou doen. Dit vanwege het feit dat hij van plan is om ingaande 1 januari 2015 met verlof en aansluitend daarop met vervroegd pension te gaan. Indien hij toch zou aanblijven, zou hij de cursus niet hebben gevolgd, omdat hij de waardering daartoe zowel financieel als anderszins niet inziet. Een onderinspecteur kan volgens Gangaram Panday bij noodzaak tenminste SRD 1500 aan overuren maken. De cursus die voor twee jaar gepland is, loopt meestal uit tot drie jaar. Indien het overuur aan de kant wordt gezet, heeft de onderinspecteur in drie jaren SRD 50.000 al gespaard. De Surinaamse Bank geeft thans 13% rente per jaar, hetgeen betekent een jaarlijkse rente van ongeveer SRD 6000, hetgeen neerkomt op een maandelijkse rente van ongeveer SRD 500.
Een onderinspecteur die geslaagd en in de rang van inspecteur van politie derde klasse benoemd is, krijgt een bruto salarisverhoging van ongeveer SRD 100. Door niet op les te gaan, krijg je netto SRD 500 en heb je ook een belegging van SRD 50.000 voor je oude dagen, stelt de onderinspecteur, die bekend staat als de buurtmanager van Paramaribo Centrum. De onderhavige omstandigheden stimuleren Gangaram Panday dus niet om op de opleiding te gaan. Hij heeft eveneens vernomen dat een aantal ranggenoten de cursus hebben verlaten vanwege uiteenlopende redenen. Dat vindt hij heel erg.

error: Kopiëren mag niet!