Jeugdvertegenwoordigers distantiëren zich van corruptie Sport- en Jeugdzaken

De verschillende jeugdvertegenwoordigers hebben vol verbazing kennis genomen van het betoog van het lid van De Nationale Assemblee (DNA), Carl Breeveld, over de vermeende corruptieve praktijken op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken van minister Ismanto Adna. ‘Wat ons als jeugdvertegenwoordigers het meest heeft beziggehouden, zijn de beledigingen en beschuldigingen van dit parlementslid aan het adres van de jongeren- en jeugdvertegenwoordigers toe. In dit betoog wordt voornoemde groep ervan beschuldigd een ‘zweef teki mentaliteit’ te ontwikkelen’, geven de jeugdvertegenwoordigers in een gezamenlijke verklaring aan. ‘Wij willen tegen deze belediging en beschuldigingen protesteren, gelet op het feit dat wij als kinderen van deze natie, onbaatzuchtige arbeid verrichten voor toekomstige generaties. Op geen enkele wijze hebben jongeren, met name de jeugdvertegenwoordigers, enige financiële bevoegdheid op het ministerie. Het verbaast ons daarom ook dat er wordt gesuggereerd dat wij een bepaalde corruptieve mentaliteit ontwikkelen.’
‘Wij zijn ons bewust van de rol, taken en doelen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en willen onze focus daarop leggen. Dit ministerie, dat in 2010 is opgericht, heeft een bijzondere rol te vervullen als het gaat om het bieden van kansen aan jongeren en het ontwikkelen van talenten. Wij onderkennen de meerwaarde van dit ministerie en voelen ons verheugd de regering te ondersteunen in het behalen van de doelen, die gesteld zijn binnen dit ministerie. Wij benadrukken middels deze verklaring dat vooralsnog op geen enkele wijze enige betrokkenheid van een jeugdvertegenwoordiger is aangetoond binnen deze vermeende corruptieve praktijken op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, waar wij zijn ondergebracht. Wij roepen van deze plaats uit minister Adna op om als hoofdverantwoordelijke op dit ministerie duidelijkheid te brengen in deze kwestie en gaan over tot de orde van de dag’, aldus de verklaring van de jeugdvertegenwoordigers.

error: Kopiëren mag niet!