Afname houtsector met 33% volgens statistieken SBB

Onlangs roerde de houtsector zich. Concessie en exploratierechten zouden verhoogd worden. Volgens de verantwoordelijke minister Relyveld – minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) – en vicepresident Ameerali, zouden deze kostenverhoging haalbaar zijn. Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft inmiddels de halfjaarcijfers voor 2013 bekendgemaakt. Wanneer men deze vergelijkt met de cijfers van het jaar ervoor (2012) kan men zich achter de oren krabben over de besluiten van de verantwoordelijke politici.
SBB profileert zichzelf sinds 2005 als een werkarm van het ministerie van RGB en richt tijdens het overzicht van de statistieken op een aantal kerncijfers, die de gezondheid van de sector weergeeft. De Surinaamse bossector had een totale rondhoutproductie (per maand) van 168.000m3 in het eerste half jaar van 2013. Ten opzichte van 2012 is dat een afname van 33%. In bijna alle maanden was er een afname te bemerken wanneer men kijkt naar dezelfde maanden van 2012. Over het eerste half jaar is er een afname van 2468 m3 rondhoutproductie.
Het aantal houtproducenten is verminderd met 61, waar in 2012 nog 226 exploitanten in de sector zaten, was dat een jaar later nog maar 165.
Wanneer men kijkt naar de geproduceerde houtsoorten, dan kan men zien dat er minder geproduceerd is en logischerwijs ook minder ontvangen. Een klein lichtpuntje is, dat naar schatting de kubieke meters die wel geoogst zijn, meer hebben opgebracht ten opzichte van het jaar ervoor.
Deze afnames zijn ook duidelijk terug te merken in de export van rondhout. Hoewel het tweede kwartaal van 2013 wel een verbetering zag in dezelfde periode van het jaar ervoor, was er een afname van houtexport en financiële waarden in het eerste halfjaar. Waar SBB geen highlight van maakt, zijn de houtimporten van de houtsector en misschien komt dit omdat de jaarcijfers in het verslag van 2012, een schatting zijn op basis van de cijfers uit het eerste half jaar. Op basis van een gebrek aan data kan men geen accurate werkwijze hanteren. Aangezien de importcijfers niet uitgewerkt staan per maand, maar enkel in totalen in beide rapporten, kan er alleen een schatting gemaakt worden. Aangezien het rapport van 2013 een half jaar bestrijkt, is er gekeken naar de helft van de totale import van hout en houtproducten over 2012. Wanneer men dat doet, ziet men een sterke afname in de import van hout.

error: Kopiëren mag niet!