SPA Vrouwen: Volk grootste verliezer van politiek machtsspel op dit moment

De SPA vrouwen typeren de laatste ontwikkelingen op politiek vlak in ons land als zorgwekkend, maar zien tegelijkertijd in deze, een signaal voor de verkiezingen van mei 2015 om grote stappen voorwaarts te maken door te kiezen voor inhoud en issues en af te rekenen met politici die land en volk enorm veel schade berokkenen en maatschappelijke ontwikkelingen op houden. We geloven dan ook dat de verkiezingen van 2015 een keer punt zullen zijn in de politieke geschiedenis van Suriname en de uiteindelijke basis zullen leggen voor politiek, dat duurzaam is en visionair. De huidige politieke ontwikkelingen zijn niet bevorderlijk voor politieke stabiliteit, sociale rust en- cohesie, maar dragen juist het gevaar in zich om een versplinterde verdeelde samenleving te veroorzaken, waar mensen elkaar continue wantrouwen en bestrijden voor eigen voordeel. Anderzijds, zien de SPA vrouwen de huidige politieke gebeurtenissen als een onderdeel van het politiek en -maatschappelijke ontwikkelingsproces dat het Surinaamse volk moet doormaken om te komen tot een hoger politiek bewustzijn en de juiste electorale keuze in 2015.
De democratische beleving van de rechtstaat Suriname is ons heilig en mag nooit in het geding zijn. Wat nu plaatsvindt, is dat democratische principes, moraal en ethiek in de Surinaamse politiek niet meer gelden en slechts enge persoonlijke, groep en- partijbelangen de overhand hebben in het politiek spel van dit moment.. De huidige politieke coalitie is geen voorbeeld van goed en behoorlijk, transparant bestuur. Zij laat zich leiden door corruptie, hebzucht en ondoordacht beleid. De drang naar politieke macht en -alleen heerschappij van de NDP maakt dat politiek voering in Suriname een dictatoriaal karakter vertoond, wat gevaarlijk is en ons terugwerpt naar de jaren ’80 van de militaire dictatuur. De solide politiek sociaal economische basis die gelegd is door het Nieuw Front in de regeerperiode tussen 2000 -2010 begin danig te eroderen en hieraan moet een halt worden toeroepen in 2015. De toekomst van de komende generaties ligt nu reeds in de gevaren zone met het deze regering. We vragen met name de jongeren alert te zijn en doordacht en bewust te kiezen voor zichzelf en Suriname door gebruik van hun stemrecht om deze regering weg te stemmen in mei 2015. Je kiest tegen jezelf als je voor de NDP stemt.
Er zijn serieuze vraagstukken die aangepakt moeten worden. De begrotingsbehandeling is op de helling en de SPA vrouwen zien in deze een vorm van een ernstige schending van de democratie. Het parlement dat het volk vertegenwoordigd zou haar werk beter moeten doen en het volk niet moeten beschamen. Men is niet eerlijk en oprecht bezig met politiek voering in Suriname. Uiteindelijk is het volk de grote verliezer. De SPA vrouwen doen een oproep aan alle kiesgerechtigden in Suriname de politiek op de voet volgen, alert te zijn, kritisch de ontwikkelingen die zich nu voordoen aan de kaak te stellen en op te komen voor landsbelang en een andere Suriname. Het volk is onze bondgenoot!.

error: Kopiëren mag niet!